diplomski rad
Odnos osobina ličnosti zatvorenika i tijeka izdržavanja kazne zatvora

Tea Milinović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet