master's thesis
Approaches and Adjustments in Processing Reqiured reading in Inclusive Class

Laura Barat (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitlePristupi i prilagodbe u obradi lektire u inkluzivnom razredu
AuthorLaura Barat
Mentor(s)Zrinjka Stančić (thesis advisor)
Abstract
U ovom preglednom radu prikazani su najčešće primjenjivani pristupi i moguće prilagodbe u obradi lektire u inkluzivom razredu. Lektira je veoma važan sastavni dio nastave materinskog jezika, kojim se učenici osposobljavaju za samostalno služenje knjigom u svrhu samoobrazovanja i samoodgoja. Njezina zadaća je poticanje učenika na radosno i spontano čitanje književno-umjetničkog djela, čime ga uvodi u svijet knjiženosti te razvija kulturu čitanja i bogatstvo rječnika. Uz vođenje bilješki o djelu i vođenje dnevnika čitanja, koje u Republici Hrvatskoj u svojim razredima primjenjuje najviše učitelja, u ovom su radu prikazani i drugi kreativniji i aktivniji pristupi – pristup metodom igre, stvaralački pristup, dramski pristup, multimedijski pristup, literarna druženja... Govori se i o pristupačnosti i dostupnosti lektire koje su se povećale zbog napretka informacijsko-komunikacijske tehnologije. Spominju se i brojne moguće prilagodbe u nastavi lektire za učenike s teškoćama – čitanje odabranih i prilagođenih poglavlja, čitanje lektire u obliku građe lagane za čitanje, čitanje elektroničkih knjiga i knjiga tiskanih na Brailleovom pismu, slušanje zvučnih knjiga, primjenjivanje kognitivnih strategija za razumijevanje čitanja, čitanje po unaprijed zadanim smjernicama, korištenje različitih orijentira pri čitanju i sl.
Keywordsrequired reading approach adjustment inclusive class
Parallel title (English)Approaches and Adjustments in Processing Reqiured reading in Inclusive Class
Committee MembersZrinjka Stančić (committee chairperson)
Snježana Sekušak-Galešev (committee member)
Ljiljana Pintarić Mlinar (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-23
Parallel abstract (English)
In this article is given an overview of the most frequently used approaches and possible adjustments in processing of required reading in inclusive class. Required reading is a very important part of the teaching of the mother language, which enable students to self-use book for the purpose of self-education and self-nurturing. Its mission is to encourage students to joyful and spontaneous reading. Most Croatian teachers in their classes use the guidance notes approach and daily diary approach. However, in this article are presented other creative and proactive approaches – game approach, creative approach, dramatic approach, multimedia approach, literary gatherings… There is word about accessibility and availability of readings which have increased due to the advancement of information and communication technologies. There are also mentioned a number of possible adjustments in teaching required reading for students with disabilities – for example, reading only selected and customized sections, easy to read books, electronic books and books printed in Braille, listening to audio books, applying cognitive strategies for reading comprehension, reading according to the guidelines, reading with the help of templates, etc.
Parallel keywords (Croatian)lektira pristup prilagodba inkluzivni razred
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:190119
CommitterIvanka Šarić