No public access
master's thesis
Enhancement of early psychomotor development of child with spina bifida

Iris Čukelj (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitlePoticanje ranog psihomotoričkog razvoja djeteta sa spinom bifidom
AuthorIris Čukelj
Mentor(s)Renata Pinjatela (thesis advisor)
Abstract
Spina bifida označava nepotpuno zatvaranje stražnjeg luka kralježaka, najčešće u lumbosakralnoj regiji. Može biti otvorena (meningokela i mijelokela) s defektom kože i zatvorena (oculta). Uzrok spine bifide još uvijek je nepoznat (Mardešić, 2003). Posljedice koje spina bifida ostavlja različite su za svaku osobu. Čak 90% djece s najtežim oblikom spine bifide ima hidrocefalus, a mogu se javiti i brojne dodatne teškoće: djelomična ili potpuna paraliza, teškoće s kontroliranjem mjehura i pražnjenjem crijeva, teškoće učenja, depresija, alergije na lateks i socijalni problemi. Od velike je važnosti odmah po rođenju započeti s habilitacijom. Sudionica istraživanja bila je djevojčica kronološke dobi od 4 godine s dijagnozom spine bifide. Istraživanje se provodilo u prostorijama privatne poliklinike za ranu intervenciju „Claritudo“ u Splitu u trajanju od godine dana (travanj 2015. – travanj 2016.) kroz individuane terapije u trajanju od 45 minuta, jednom tjedno. Uspješnost programa procjenjivala se svaka 3 mjeseca upotrebom Liste procjene ponašanja (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, 1997). Za metodu obrade podataka korištena je modifikacija algoritma INDIF (Nikolić 1991) za komponentnu analizu napretka djeteta, opisanog nad skupinom kvantitativnih varijabli registriranih kroz određeno vremensko razdoblje. Dobiveni statistički pokazatelji pokazuju da se primjenom interdisciplinarnog pristupa i kompleksnog edukacijsko rehabilitacijskog programa došlo do poboljšanja rezultata na svim razvojnim područjima djeteta. Rezultati ovog istraživanja ukazuju na efikasnost primjene interdisciplinarnog pristupa u radu s djecom s teškoćama, ali i nemogućnost generalizacije rezultata ovog istraživanja zbog premalog uzorka ispitanika.
Keywordsspina bifida early intervention parents of children with developmental disabilities interdisciplinary approach
Parallel title (English)Enhancement of early psychomotor development of child with spina bifida
Committee MembersRenata Pinjatela (committee chairperson)
Renata Martinec (committee member)
Damir Miholić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-01
Parallel abstract (English)
Spina bifida is incomplete closing of the rear port of the vertebrae, usually in the lumbosacral region . It can be open ( meningocela and myelocela ) with skin defect and closed ( oculta ) . The cause of spinal bifida is still unknown ( Mardešić , 2003) . The consequences of spina bifida are different for each person . 90% of children with the most severe form of spinal bifida have hydrocephalus, and there may be a number of additional problems: partial or complete paralysis, difficulty controlling bladder and bowel movement, learning disabilities, depression, allergies to latex and social problems . It is of great importance to start with habilitation at birth. Respondent was a girl aged 4 years with a diagnosis of spina bifida .The research was in private clinic for early intervention " CLARITUDO " in Split. It lasted one year (April 2015 - April 2016 ) through individual therapies for 45 minutes, once a week . The success of the program was evaluated every 3 months using Lists behavioral assessment (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, 1997). INDIF method (Nikolić, 1991) was used as a data analysis. The resulting statistical indicators show that an interdisciplinary approach and complex educational rehabilitation program leads to improving results in all areas of development of the child. Results of this study indicate the efficacy of an interdisciplinary approach in working with children with disabilities, but also the impossibility of generalizing the results of this study because of the small sample of respondents .
Parallel keywords (Croatian)spina bifida rana intervencija roditelji djece s teškoćama u razvoju interdsiciplinarni pristup
Resource typetext
Access conditionNo public access
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:852328
CommitterIvanka Šarić