Pages

Kriteriji nalaganja Drugih obveza u sklopu uvjetovanog oportuniteta za mlade u sukobu sa zakonom
Kriteriji nalaganja Drugih obveza u sklopu uvjetovanog oportuniteta za mlade u sukobu sa zakonom
Ines Vujasinović
Donošenjem novog Zakona o sudovima za mladež 2011. godine, uvele su se promjene u zakonodavstvu i unaprijedili zakonski okviri za intervencije prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela. Jedna od tih promjena bila je uvođenje nove posebne obveze „Drugih obveza koje su primjerene s obzirom na počinjeno kazneno djelo i osobne i obiteljske prilike maloljetnika“ koja se osim na sudu, može naložiti i u okviru uvjetovanog oportuniteta u skladu s čl. 72. st. 1....
Kuće na pola puta - primjer učinkovite organizacije poslijepenalne zaštite
Kuće na pola puta - primjer učinkovite organizacije poslijepenalne zaštite
Antonia Borzić
Cilj diplomskog rada je analizom domaće i strane znanstvene i stručne literature uvidjeti mogu li se na području Republike Hrvatske implementirati kuće na pola puta u sklopu prakse poslijepenalne zaštite zatvorenika koje predstavljaju most između zatvora (penalne ustanove) i reintegracije. Rad će predstaviti zakonsku normu poslijepenalne zaštite u okviru hrvatskog i inozemnog zakonodavstva i povijesni prikaz kuća na pola puta. U radu će se također govoriti o poteškoćama koje...
Kvalitativno istraživanje povezanosti stresa i sukoba u partnerskim odnosima roditelja autističnih osoba
Kvalitativno istraživanje povezanosti stresa i sukoba u partnerskim odnosima roditelja autističnih osoba
Petra Šalković
Odgoj autističnog djeteta donosi dodatne izazove. Mnoga su istraživanja dokazala negativan utjecaj stresa na partnerske odnose i povećanu razinu stresa među roditeljima autistične djece. Odrastanje sa sobom nosi individualne i situacijske promjene, a za autistične osobe posebice predstavlja problem. Zbog složenosti njihovih potreba te nedostupnosti podrške i programa za odrasle, uloga aktivnog roditeljstva se prolongira i pred roditelje austističnih osoba se stavljaju puno veći...
Kvaliteta glasa i životne navike sportskih trenera
Kvaliteta glasa i životne navike sportskih trenera
Anđela Bučević
Cilj ovog diplomskog rada bio je objektivnim metodama ispitati kvalitetu glasa sportskih trenera te njihove životne navike koje utječu na glas. Ispitanici su bili treneri i trenerice s područja grada Zagreba (n=28). Ispitivanje se sastojalo od snimanja fonacije vokala /a/ prije i poslije treninga te ispunjavanja Upitnika o životnim navikama. Akustička analiza fonacije napravljena je pomoću PRAAT Programa. Mjerene akustičke vrijednosti bile su fundamentalna frekvencija, njene minimalne...
Kvaliteta inkluzije osoba s invaliditetom na radnom mjestu u gradovima Zagreb, Split i Rijeka
Kvaliteta inkluzije osoba s invaliditetom na radnom mjestu u gradovima Zagreb, Split i Rijeka
Patricia Franolić
Dosadašnja istraživanja pokazala su da prihvaćenost zaposlenika na radnom mjestu pozitivno utječe na njihovu produktivnost i zadovoljstvo poslom, što u konačnici rezultira lakšim zadržavanjem zaposlenja (Rollins, Bondb, Jonesc, Kukulad, Collinse, 2011). U Republici Hrvatskom početkom 21. stoljeća donosi se zakonska regulativa koja potiče i uređuje područje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Da bi njihovo zadržavanje zaposlenja bilo što uspješnije, potrebno je osigurati...
Kvaliteta interakcija majke - dojenčeta tijekom aktivnosti hranjenja i slobodne igre
Kvaliteta interakcija majke - dojenčeta tijekom aktivnosti hranjenja i slobodne igre
Helena Čović
Uvid u normalne razvojne i interaktivne obrasce, ali i otkrivanje problema interakcije u dojenčadi omogućava nam procjena odnosa roditelj - dijete kao cjeline. U svrhu uočavanja poremećaja, istraživanja potvrđuju važnost vrednovanja kvalitete interakcije majka – dijete tijekom hranjenja ili igre s određenim instrumentima procjene. Poremećaji koji u pozadini imaju probleme interakcije se često previde ili se za njih ne postavi točna dijagnoza, a doživljaje roditelja prilikom...
Kvaliteta nemedicinskih usluga za hospitaliziranu djecu i njihove obitelji
Kvaliteta nemedicinskih usluga za hospitaliziranu djecu i njihove obitelji
Kristina Josipović
Svjetska zdravstvena organizacija navodi osam standarda poboljšanja kvalitete skrbi za djecu unutar zdravstvenih ustanova. Među standardima se nalazi: korištenje prakse utemeljene na dokazima, djelotvoran informacijski sustav zdravstva, funkcioniranje modela upućivanja, smisleno sudjelovanje i učinkovita komunikacija, zaštita, poštivanje i ostvarivanje dječjih prava, obrazovna, psihološka i emocionalna podrška, motivirani, empatični i kompetentni zaposlenici te fizički resursi...
Kvaliteta odnosa obitelji u kojoj roditelji imaju oštećenje vida
Kvaliteta odnosa obitelji u kojoj roditelji imaju oštećenje vida
Ivana Jarček
Cilj ovog istraživanja je opisati obiteljske odnose u obitelji u kojoj oba roditelja imaju oštećenje vida na tri razine: partnerski odnosi, odnosi roditelj-dijete te odnosi braće i sestara.Uz kvalitetu obiteljskih odnosa, u radu će fokus biti stavljen i na mehanizme suočavanja sa stresom koji doprinose uspostavljanju obiteljske ravnoteže i razvoju povoljne obiteljske klime i obiteljske kohezivnosti. Također, ispitat će se i što bi članovima obitelji trebalo kao podrška, kako...
Kvaliteta radnog života edukacijskih rehabilitatora
Kvaliteta radnog života edukacijskih rehabilitatora
Matea Gazilj
Pojam kvaliteta radnog života može se shvatiti kao široki koncept sastavljen od brojnih aspekata radnih uvjeta kao što su kvaliteta odnosa među radnicima, mogućnosti za napredovanje u karijeri, participiranje u donošenju odluka i tako dalje, a vrlo ga je važno istraživati jer donosi poboljšanja i za radnika i za poslodavca. Interes za istraživanje ovog koncepta u Hrvatskoj javlja se tek u novije vrijeme i još uvijek se o njemu ne govori dovoljno, posebno ne u okviru pomagačkih...
Kvaliteta vršnjačkih odnosa kod studenata koji mucaju
Kvaliteta vršnjačkih odnosa kod studenata koji mucaju
Božena Ćubelić
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji se definira kao sindrom velikog broja manifestacija na govornom, jezičnom, psihološkom, fiziološkom, tjelesnom i socijalnom području (Sardelić, Brestovci, Heđever, 2001). Cilj ovog diplomskog rada jest dati što bolji uvid u izazove s kojima se susreću studenti koji mucaju, posebno u aspektu vršnjačkih odnosa. Također, cilj rada je ispitati povezanost jakosti mucanja sa kvalitetom vršnjačkih odnosa (prijateljskih, romantičnih i...
Kvaliteta života braće i sestara djeteta s leukemijom
Kvaliteta života braće i sestara djeteta s leukemijom
Ana Grgić
Leukemija se smatra najčešćom malignom bolesti u dječjoj dobi, a akutna limfoblastična leukemija je najčešći tip leukemije dijagnosticiran u djece diljem svijeta. Godišnja učestalost porasla je tijekom posljednjih desetljeća. Zahvaljujući poboljšanoj dijagnostici i mogućnosti liječenja, stopa preživljavanja porasla je u svim dijagnozama zadnjih godina. Dijagnoza leukemije ne utječe samo na oboljelog člana obitelji već i na roditelje pa tako i na braću i sestre. Odnos...
Kvaliteta života djece s cerebralnom paralizom u kontekstu rane intervencije
Kvaliteta života djece s cerebralnom paralizom u kontekstu rane intervencije
Izabela Čalić
Kvaliteta života obuhvaća osobno zadovoljstvo pojedinca različitim područjima života kao što su zdravlje, emocionalno stanje, socijalni odnosi, mogućnost ostvarivanja prava i materijalno blagostanje. Kvaliteta se života djece s cerebralnom paralizom najčešće tumači kroz fizičke aspekte, tj. zdravlje te postoji nedostatak znanstvenih spoznaja o kvaliteti života djece s cerebralnom paralizom predškolske dobi. U skladu s tim, cilj je rada propitati koncept kvalitete života djece...

Pages