Pages

Kvaliteta života majki djece s poremećajem iz spektra autizma
Kvaliteta života majki djece s poremećajem iz spektra autizma
Anamarija Barišić
S obzirom da je poremećaj iz spektra autizma (PSA) složen multidimenzionalni poremećaj, djeca sa PSA-om zahtijevaju posebnu brigu i brojne dodatne oblike podrške što utječe na cijelu obitelj, pa tako i majke djece sa PSA-om. Ranija istraživanja pokazuju da majke djece sa PSA-om pokazuju povećanu razinu stresa te da velika uključenost i angažiranost majki u odgoju djeteta s poremećajem iz spektra autizma nerijetko rezultira narušenim psihičkim i fizičkim zdravljem majki te...
Kvaliteta života obitelji djece s parezom brahijalnog pleksusa
Kvaliteta života obitelji djece s parezom brahijalnog pleksusa
Martina Jakus
Oštećenja brahijalnog pleksusa mogu nastati prenatalno, perinatalno i postnatalno i spadaju u najčešću porođajnu ozljedu perifernih živaca. Definira se i kao mlohava kljenut gornjih ekstremiteta koja je nastala uslijed traumatskog istezanja brahijalnog pleksusa tijekom porođaja. Spoznaja da je u obitelji rođeno dijete s teškoćama u razvoju pa tako i sa motoričkim poremećajima kod roditelja izaziva različite emocionalne reakcije te su različiti osjećaji kroz koje roditelji i...
Kvaliteta života odraslih osoba s kohlearnim implantatom
Kvaliteta života odraslih osoba s kohlearnim implantatom
Mirela Gusić
Cilj ovog rada je dati pregled novijih istraživanja čiji rezultati pokazuju kakav je učinak kohlearne implantacije na kvalitetu života odraslih osoba s kohlearnim implantatom, koji su njezini prediktori i s čime je kvaliteta života povezana nakon kohlearne implantacije. U pregled su uključena istraživanja koja su istraživala kvalitetu života šire skupine odraslih osoba s kohlearnim implantatom te podskupina obuhvaćenih proširenim kriterijima za kohlearnu implantaciju (starije...
Kvaliteta života onkoloških bolesnika
Kvaliteta života onkoloških bolesnika
Leona Lušić
Maligna bolest je jedna od vodećih javnozdravstvenih, medicinskih i društvenih problema u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Danas je maligna bolest drugi uzročnik smrti, odmah nakon kardiovaskularnih bolesti te je broj oboljelih u stalnom porastu. Osim fizičkog aspekta liječenja raka, danas se veliki naglasak stavlja na kvalitetu života onkoloških bolesnika, koja može biti znatno narušena nakon dijagnoze i liječenja. Ovim područjem se bavi relativno mlada struka, a to je psihosocijalna...
Kvaliteta života osobe sa spinocerebelarnom ataksijom
Kvaliteta života osobe sa spinocerebelarnom ataksijom
Ivona Uršan
Kvaliteta života nekada se promatrala samo iz perspektive pacijenata dok su u novije vrijeme istraživanja proširena na članove njihovih obitelji. Shodno tome, provedeno je kvalitativno istraživanje Kvaliteta života osobe sa spinocerebelarnom ataksijom pri čemu je posebni naglasak stavljen na članove njezine obitelji te iskustvo podrške iz tri različita sustava – odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva. Prilikom provedbe istraživanja korišten je polustruktuirani...
Kvaliteta života roditelja djece koja mucaju
Kvaliteta života roditelja djece koja mucaju
Ana Faletar
Mucanje je složen poremećaj tečnosti govora, sindrom velikog broja manifestacija čije je glavno obilježje multidimenzionalnost. Kao takva pojava, neminovno ostavlja posljedice na život djece koja mucaju, no utjecaj mucanja može se odraziti i na njihove roditelje. Budući da je područje roditeljskog percipiranja utjecaja mucanja djeteta na vlastiti život relativno neistraženo, cilj ovog istraživanja je ispitati kakva je kvaliteta života roditelja djece koja mucaju, te utvrditi...
Kvaliteta života roditelja djece s cerebralnom paralizom
Kvaliteta života roditelja djece s cerebralnom paralizom
Nikolina Mikulić
Uvod: Kvaliteta života roditelja djece s cerebralnom paralizom narušena je uslijed niza čimbenika. Cilj: Ispitati kvalitetu života roditelja djece s cerebralnom paralizom. Materijali i metode: Istraživanje je provedeno tijekom svibnja i lipnja 2021. godine putem Google Forms obrasca, online. Anketni upitnik proslijeđen je na trinaest adresa, udruga u Hrvatskoj koje su registirane za rad s djecom s cerebralnom paralizom i njihovim obiteljima. Udruge se nalaze u Zagrebu,...
Kvaliteta života roditelja djece s teškoćama u razvoju
Kvaliteta života roditelja djece s teškoćama u razvoju
Jelena Šiško
Većina definicija kvalitete života sadržava slične glavne ideje: a) kvalitetan se život temelji na potrebama, izborima i kontroli od strane pojedinca te se ostvaruje kad su potrebe pojedinca zadovoljene i kad pojedinac ima mogućnost tražiti obogaćenje života u glavnim životnim okruženjima tijekom životnog vijeka; b) kvaliteta života je konstrukt koji uključuje subjektivne (socijalni odnosi, osobna uvjerenja, kompetentost, odnos prema bitnim značajkama okoline...) i objektivne...
Kvaliteta života žena oboljelih od raka vrata maternice
Kvaliteta života žena oboljelih od raka vrata maternice
Tonka Karin
Rak vrata maternice čini 30% svih genitalnih tumora u žena i na trećem je mjestu po učestalosti. Najčešće je dijagnosticiran malignom u žena dobi 25-29 godina. On je sedmi po učestalosti od svih vrsta raka u žena u ukupnoj populaciji žena. Najznačajniji faktor za nastanak preinvazivnih lezija i raka grlića maternice je HPV. Rak vrata maternice najčešće se javlja u dobi između 40. i 55. godine života. Najčešće obolijevaju žene koje nisu bile uključene u program probira...
Kvantitativna analiza utjeca tinitusa na svakodnevne aktivnosti odraslih i starijih osoba
Kvantitativna analiza utjeca tinitusa na svakodnevne aktivnosti odraslih i starijih osoba
Sara Kovačević
Cilj ovog rada bio je izvršiti kvantitativnu analizu socio-emocionalnih teškoća i teškoća u obavljanju svakodnevnih aktivnosti koje mogu biti posljedica tinitusa kod odraslih i starijih osoba te ispitivanje njihove moguće povezanosti s demografskim obilježjima sudionika istraživanja i njihovim audiološkim obilježjima. S obzirom na cilj istraživanja, učinjen je prijevod i adaptacija te psihometrijska provjera upitnika Tinnitus Handicap Inventory (THI), budući da u Hrvatskoj ne...
Kvantitativna i kvalitativna analiza teksta kod osoba sa disleksijom
Kvantitativna i kvalitativna analiza teksta kod osoba sa disleksijom
Doris Marić
Disleksija je poremećaj čitanja i pisanja koji traje cijeli život. S obzirom na to da nije prolazna teškoća tretman je nužan kako bi pomogao osobama s disleksijom pri stvaranju strategija za nošenje s teškoćom te iskorištavanju njhovih dobrih strana. Da bi se mogla napraviti kvalitetna procjena, a nakon nje i tretman prilagođen pojedincu, potrebno je poznavati poremećaj i njegova karakteristična obilježja. Ovaj rad donosi analizu pogrešaka kod starijih osoba s disleksijom,...
Labanova analiza spontanog pokreta u djece s višestrukim oštećenjima
Labanova analiza spontanog pokreta u djece s višestrukim oštećenjima
Nika Urlić
Djeca s višestrukim oštećenjima mogu za posljedicu imati različite probleme u području motoričkog, kognitivnog, emocionalnog i socijalnog funkcioniranja. Kao jedan od prediktora neurološkog razvoja, ali i mogućih razvojnih poremećaja može biti prisutnost abnormalno spontano generiranih pokreta. Isto tako korištenje određenih terapijskih intervencija usmjerenih na induciranje normalnih spontano generiranih pokreta može utjecati na smanjenje pojavnosti određenih odstupanja u...

Pages