Pages

Logopedski rad u vrtiću i školi u kontekstu poremećaja komunikacije
Logopedski rad u vrtiću i školi u kontekstu poremećaja komunikacije
Anamarija Žinić
Porastom broja djece s poremećajima komunikacije (poremećaj iz spektra autizma – PSA i poremećaj socijalne komunikacije – PSK), raste i broj djece s poremećajima komunikacije koja su uključena u logopedsku podršku. Zbog toga je važna analiza logopedske prakse kako bi se dobio uvid u najčešće izazove i probleme s kojima se logopedi susreću. U tu svrhu osmišljen je online upitnik o logopedskoj praksi u Hrvatskoj u kontekstu poremećaja komunikacije. U istraživanju je...
Longitudinalne studije razvoja rizičnog i delinkventnog ponašanja
Longitudinalne studije razvoja rizičnog i delinkventnog ponašanja
Lana Molvarec
U ovom radu prikazan je sistematičan pregled najutjecajnijih longitudinalnih istraživanja rizičnog i delinkventnog ponašanja s naglaskom na prikaz korištene metodologije. S obzirom na to da se u domaćoj literaturi može primijetiti svojevrstan nedostatak istraživanja koja koriste longitudinalni nacrt, u radu se sistematično i sažeto prikazuju sljedeće inozemne i međunarodne longitudinalne studije: Cambridge studija razvoja rizičnog i delinkventnog ponašanja, Dunedin...
Longitudinalno istraživanje karakteristika glasa studentica logopedije
Longitudinalno istraživanje karakteristika glasa studentica logopedije
Iva Vrabec
Osobe čiji posao ovisi o njihovom glasu su vokalni profesionalci. Oni koriste glas kao osnovno sredstvo svoje profesionalne aktivnosti. Velika skupina vokalnih profesionalaca nije upoznata s pravilnom vokalnom higijenom te upravo oni spadaju u rizičnu skupinu za nastanak poremećaja glasa. Stručnjaci logopedi također pripadaju u skupinu vokalnih profesionalaca. Osim što je njihov glas osnovno sredstvo obavljanja rada, oni su i ti koji educiraju o pravilnoj vokalnoj higijeni te kroz...
Mali mediteranski vrt - senzorno-integrativni program poticanja kroz zajedničko kreiranje višeosjetilnog vrta
Mali mediteranski vrt - senzorno-integrativni program poticanja kroz zajedničko kreiranje višeosjetilnog vrta
Lea Ekštajn
Cilj ovog istraživanja bio je zajedno s djetetom kreirati, provesti i evaluirati individualizirani program senzorno-integrativnog poticanja te njime postići bolju osjetnu obradu na ciljanim osjetnim područjima i pozitivno utjecati na djetetovo samopoimanje. Sudionici istraživanja bili su devetogodišnji dječak sa specifičnim teškoćama učenja i njegova majka. Na temelju inicijalne procjene djeteta osmišljen je Individualizirani program senzorno ...
Maloljetni počinitelji ubojstava
Maloljetni počinitelji ubojstava
Marta Rastovac
Maloljetni počinitelji ubojstava obuhvaćaju malen udio u ukupnom broju počinitelja ubojstava, ali teţina njihovih djela od velike je vaţnosti za društveni i pravni sustav. Naime, takva ubojstva kod velikog dijela javnosti izazivaju osjećaj nevjerice, a nerijetko iniciraju i pitanja o socijalnim, psihološkim ili biološkim čimbenicima koji bi mogli objasniti prirodu ovog fenomena. Stoga je cilj ovog rada pregled aktualnih spoznaja o kliničkim i empirijskim nalazima vezanim uz...
Mediji i kriminalitet u Hrvatskoj
Mediji i kriminalitet u Hrvatskoj
Tea Juričić
Kako su u današnje vrijeme mediji dio naše svakodnevice i često osnovni izvor informacija velikom broju ljudi, jasno je da je odnos medija i društva višeslojan i veoma složen pa se može reći kako odnos medija i društva značajno određuje i odnose u društvu (Malović, 2007). Važnost uloge medija očituje se u tome što „mediji čine najznačajniji element u definiranju realnosti za većinu ljudi“ i imaju „centralnu poziciju u distribuiranju znanja i onoga što ljudi vide kao...
Meditativna praksa i mogućnost primjene u prevenciji i tretmanu problema u ponašanju
Meditativna praksa i mogućnost primjene u prevenciji i tretmanu problema u ponašanju
Lucija Ujdenica
Svrha je ovog rada otvoriti raspravu o mogućnosti primjene meditacije u prevenciji i tretmanu problema u ponašanju. Sadržaj rada može se podijeliti u dva dijela: prvi dio usmjeren je na razumijevanje prakse meditacije, a drugi na sagledavanje njenih potencijala u prevenciji i tretmanu problema u ponašanju. Rad se u prvom dijelu bavi definiranjem meditacije i meditativne prakse, istraživanjem njenog porijekla i konteksta u kojem se razvijala te pružanjem pregleda i kategorizacije...
Mehanizmi suočavanja sa stresom kod roditelja djece s teškoćama u razvoju
Mehanizmi suočavanja sa stresom kod roditelja djece s teškoćama u razvoju
Patrizia Vundać
Biti roditelj iznimno obogaćuje život čovjeka. Smatra se da je to najvažnija i najispunjenija životna uloga. No, osim što donosi pregršt pozitivnih emocija, sa sobom nosi i različite izazove i zahtjeve kojima roditelji nastoje udovoljiti što uspješnije i na svoj način. Nerijetko ti izazovi nadilaze mogućnosti roditelja te u njihov život donosi određenu razinu stresa. Roditelji koji njeguju pozitivan odnos prema roditeljstvu i imaju sigurnost u svoju roditeljsku kompetenciju...
Mentalno zdravlje djece i adolescenata s teškoćama u razvoju
Mentalno zdravlje djece i adolescenata s teškoćama u razvoju
Silvija Sučić
Mentalno zdravlje je bitan aspekt cjelokupnog zdravlja te je njegovo očuvanje postalo jedan od najvažnijih ciljeva u javnom zdravstvu u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Mentalno zdravlje ima kognitivne, emocionalne i bihevioralne aspekte, a adolescencija i djetinjstvo pripadaju u kritična životna razdoblja u smislu čimbenika koji mogu nepovoljno utjecati na bilo koji od njegovih aspekata. Djeca i adolescenti s teškoćama u razvoju su vulnerabilna populacija s povećanim rizikom za...
Mentalno zdravlje odraslih osoba sa stečenim oštećenjima sluha
Mentalno zdravlje odraslih osoba sa stečenim oštećenjima sluha
Bruno Rudak
Zbog negativnog utjecaja na komunikaciju i time na gotovo sve svakodnevne aktivnosti (bračne, obiteljske, društvene, profesionalne) koje uključuju međuljudske odnose, oštećenje sluha jedan je od najučestalijih uzroka promjena kvalitete života u odrasloj dobi. Posljedice komunikacijskih teškoća koje prate oštećenje sluha su socijalne i emocionalne, a uz negativne stavove javnosti o oštećenju sluha često rezultiraju mentalnim poremećajima, poput anksioznosti i depresije....
Mentalno zdravlje profesionalnih pomagača
Mentalno zdravlje profesionalnih pomagača
Biljana Topić
Temeljni cilj ovog preglednog rada je dati uvid u područje mentalnog zdravlja profesionalnih pomagača u namjeri da se osvijesti njegova važnost. Kreće se od pretpostavke da se radi o vrlo zanemarenoj, no izuzetno relevantnoj temi. S obzirom na prirodu posla, profesionalni pomagači susreću se s mnogobrojnim izazovnim i stresnim situacijama, koje posljedično mogu negativno utjecati na njihovo mentalno zdravlje. Zaštiti i mjerama očuvanja mentalnog zdravlja profesionalnih pomagača se...
Mentalno zdravlje roditelja djece s intelektualnim teškoćama
Mentalno zdravlje roditelja djece s intelektualnim teškoćama
Dijana Podvezanec
Ovim radom želi se dobiti uvid u aspekte mentalnog zdravlja roditelja djece s intelektualnim teškoćama (IT) iz njihove perspektive te informacije o tome što bi im bilo važno osigurati kako bi se doprinijelo očuvanju njihovog mentalnog zdravlja. U Hrvatskoj se malo pažnje usmjerava na mentalno zdravlje roditelja djece s IT pa je iz tog razloga jedan od ciljeva ukazati na faktore koji na njega imaju pozitivan i negativan utjecaj te važnost preventivnih programa i intervencija...

Pages