Pages

Roditeljska perspektiva uporabe visokotehnoloških sredstava komunikacije kod djece sa složenim komunikacijskim potrebama
Roditeljska perspektiva uporabe visokotehnoloških sredstava komunikacije kod djece sa složenim komunikacijskim potrebama
Lucija Lesić
Skupini djece sa složenim komunikacijskim potrebama pripadaju djeca s motoričkim, jezičnim, kognitivnim i/ili senzoričkim teškoćama, a navedene teškoće mogu biti posljedica stanja poput poremećaja iz spektra autizma, cerebralne paralize, dječje govore apraksije ili intelektualnih teškoća. Djeca sa složenim komunikacijskim potrebama ne mogu komunicirati na uobičajen način te mogu imati slabo razumljiv govor ili govor koji je u određenoj mjeri razvijen, ali se ne koristi kao...
Roditeljska potreba za podrškom tijekom tranzicije
Roditeljska potreba za podrškom tijekom tranzicije
Marijana Konkoli Zdešić
Djeca s razvojnim teškoćama i njihovi roditelji u periodu ranog djetinjstva do polaska u školu susreću se s raznim promjenama koje mogu uključivati promjene programa, okruženja, pristupa i sustava podrške. Te se promjene u literaturi nazivaju tranzicija i stavljaju pred roditelje veliku odgovornost zbog čega im je potrebna podrška sustava. Pitanja koja su povezana s razvojnim odstupanjem i isprepletena su odgovornošću spram ostvarenja željenih ciljeva, može kod roditelja...
Roditeljska procjena eholalije u djece dobi 16-30 mjeseci
Roditeljska procjena eholalije u djece dobi 16-30 mjeseci
Roberta Vidić
Eholalija je ponavljanje tuđih riječi, fraza ili rečenica te međusobno razlikujemo neposrednu i odgođenu eholaliju. Eholalija vrlo često ima negativnu konotaciju te se veže uz poremećaj iz spektra autizma, međutim, ona je prisutna i kod djece tipičnog razvoja, ali kraćeg trajanja i manje učestalosti. Eholalija u tipičnom razvoju najčešće se naziva verbalna imitacija. Dosad provedena istraživanja većinom su se fokusirala na eholaliju u djece s poremećajem iz spektra...
Roditeljska svjesnost o važnosti poticanja rane pismenosti
Roditeljska svjesnost o važnosti poticanja rane pismenosti
Nera Stolić
Rana pismenost označava sve vještine koje se odnose na pismenost, a koje se usvajaju u periodu prije formalnog obrazovanja. Sastavnice rane pismenosti su fonološka svjesnost, rječnik, pripovijedanje, interes za tisak, koncept tiska i imenovanje slova. Razdoblje rane pismenosti je od visokog značaja za akademski uspjeh pojedinca, a utječe i na druge životne aspekte. S obzirom da se radi o predškolskom periodu, najveći dio vremena djeca provode sa svojim roditeljima. Upravo oni imaju...
Roditeljski odabir intervencija u kontekstu poremećaja komunikacije
Roditeljski odabir intervencija u kontekstu poremećaja komunikacije
Antun Palička
Roditelji djece koja imaju dijagnozu poremećaja iz spektra autizma (PSA) ili dijagnozu socijalnog poremećaja komunikacije (PSK) odgovorni su za donošenje odluke o intervencijama koje će koristiti njihova djeca. Kako bi pronašli odgovarajuće intervencije za svoje dijete, roditelji se služe različitim izvorima informacija o intervencijskim postupcima. Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid o tome koje intervencije roditelji biraju za svoju djecu i proučiti sve okolnosti i...
Roditeljski stres i partnerski odnosi roditelja odraslih osoba s autizmom
Roditeljski stres i partnerski odnosi roditelja odraslih osoba s autizmom
Nina Bolonja
Studije upućuju na to da se roditelji djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA) suočavaju sa značajno višom razinom stresa u usporedbi s ostalim roditeljima djece s teškoćama u razvoju - zbog heterogenosti dijagnoza, i specifičnih komorbiditeta (Saini i sur., 2015), kao i ozbiljnosti simptoma i troškova koje nose tretmani i edukacije (Ilias i sur., 2018). Osim stresora direktno povezanih s djetetom s PSA, roditelji nerijetko izvještavaju o sniženoj kvaliteti braka i ...
Roditeljski stres u majke i socioemocionalni razvoj dojenčeta s čimbenicima visokog neurorizika
Roditeljski stres u majke i socioemocionalni razvoj dojenčeta s čimbenicima visokog neurorizika
Nuša Kapović
Roditeljski stres se opisuje kao uznemirujući osjećaj povezan sa zahtjevima roditeljske uloge. Roditelji dojenčadi s čimbenicima visokog neurorizika posebno su izloženi riziku od roditeljskog stresa koji kod majke može dovesti do manje pozitivnog roditeljskog ponašanja što može imati negativan učinak na razvojne ishode djeteta. Jedno područje gdje majčin stres može imati posebno značajan utjecaj je percepcija majke o socioemocionalnom razvoju svog djeteta. Prijašnja...
Roditeljstvo iza rešetaka - roditelji na izvršavanju kazne zatvora i njihova djeca
Roditeljstvo iza rešetaka - roditelji na izvršavanju kazne zatvora i njihova djeca
Ana Marić
U hrvatskim zatvorima otprilike trećinu zatvorske populacije sačinjavaju zatvorenici-roditelji. Odlaskom na izvršavanje kazne zatvora svaki je od njih morao, u prosjeku, privremeno napustiti dvoje djece. Svrha ovog diplomskog rada jest naglasiti težinu i važnost koju odlazak jednog ili oba roditelja na izvršavanje kazne zatvora ima. Ciljevi diplomskog rada jesu objasniti posljedice koje roditeljstvo „iza rešetaka“ ima po zatvorenika, njegovu obitelj, a osobito djecu, prikazati...
Rodne uloge u romskim zajednicama
Rodne uloge u romskim zajednicama
Ana Rukavina
Cilj rada bio je opisati kako Romkinje oblikuju vlastite rodne uloge u kontekstu života u romskim zajednicama, a samim time je i svrha rada bila produbiti općenite spoznaje i razumijevanje rodnih uloga u romskim zajednicama. Uvid je dobiven kroz kvalitativno istraživanje, korištenjem polustrukturiranog intervjua. U istraživanju su sudjelovale četiri pripadnice bajaške romske zajednice. Rezultati istraživanja potvrđuju patrijarhalnost romskih zajednica te podređeni položaj žena u...
Rukomet kao sredstvo poticanja razvoja djece s teškoćama u razvoju u okviru programa HandbALL IN
Rukomet kao sredstvo poticanja razvoja djece s teškoćama u razvoju u okviru programa HandbALL IN
Gita Šarić
Važnost kretanja za fizičko i mentalno zdravlje čovjeka u današnje je vrijeme široko poznata, međutim važnost kretanja na cjelokupni razvoj djeteta ne može biti prenaglašena. Djeca za zdrav i cjelovit razvoj trebaju mnogo podražaja iz svojih osjetnih organa, a najbolji način da se dječji mozak nahrani podražajima je upravo putem kretanja gdje se ne dobiva samo jedna vrsta senzornih informacija, već se javljaju razni senzorni podražaji iz čitavog tijela. Djeca s teškoćama u...
Sagorijevanje tretmanskog osoblja u penalnom sustavu
Sagorijevanje tretmanskog osoblja u penalnom sustavu
Antonija Klemenčić
Pomagačke profesije, a među njima i tretmansko osoblje penalnog sustava, zadužene su za pružanje pomoći i olakšavanje problema korisnika svojih usluga. U tom procesu i sami su nedvojbeno izloženi značajnom stresu na radnom mjestu, što posljedično može dovesti do razvoja sindroma profesionalnog sagorijevanja. Karakteristično je za sindrom profesionalnog sagorijevanja njegova zastupljenost među raznim pomagačkim profesijama, među kojima su i provedena brojna istraživanja. ...
Samoefikasnost studenata s teškoćama učenja i ADHD-om
Samoefikasnost studenata s teškoćama učenja i ADHD-om
Ina Radošević
Samoefikasnost, sposobnost osobe da prosudi o mogućnostima organiziranja i uspješnog izvršavanja zadatka kroz život pod utjecajem je različitih čimbenika. Ona utječe na akademsku motivaciju, upornost, stjecanje vještina te akademski uspjeh pri čemu osobe s niskom samoefikasnosti često izbjegavaju situacije za koje misle da nisu sposobni izvršiti te da ih neće dovesti do uspjeha. Teškoće učenja i ADHD poremećaji su koji perzistiraju kroz cijeli život, uključujući period...

Pages