Pages

Žene s poremećajem iz spektra autizma
Žene s poremećajem iz spektra autizma
Marina Soldan
U ovom radu izložene su osnovne spoznaje o poremećaju iz spektra autizma (PSA), ženama s poremećajem iz spektra autizma kao i o biološkim i strukturalnim razlikama mozga u odnosu na spol i na tipičnu populaciju. Prema DSM-V iz 2013. godine PSA opisuje se kao neurorazvojni poremećaj, a simptomi se svrstavaju u dvije kategorije: deficit u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama te ograničeni, ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti. Glavni cilj rada je kroz...
Žene teroristi
Žene teroristi
Čedna Zoković-Paić
Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća teroristički napadi diljem svijeta izazivaju strah javnosti i predstavljaju prijetnju za sigurnost države i društva. Premda se smatra kako je terorizam fenomen u koji su dominantno uključeni muškarci, dostupni podaci govore o značajnom udjelu žena u terorističkim organizacijama i aktivnostima. S obzirom na to da društvo često negira ženski potencijal za nasilno ponašanje, smatrajući žene nježnijim spolom i brižnim partnericama i...
Životne priče majki djece s ADHD-om
Životne priče majki djece s ADHD-om
Lucija Fabijan
Obitelj je dinamičan sustav u kojemu obilježja članova obitelji utječu na strukturu cijelog sustava, ali i sustav obitelji pridonosi kvaliteti života pojedinih članova obitelji. Istraživanja pokazuju kako se obitelji koje imaju dijete s ADHD-om susreću s dodatnom dinamikom i poteškoćama u životnom tijeku obitelji. Cilj ovog istraživačkog rada je dobiti uvid u značajne događaje u životnom tijeku obitelji s djecom s ADHD-om iz perspektive majki te dobiti uvid u faktore koji su...

Pages