diplomski rad
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture

Roberta Bačani (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovIndividualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
AutorRoberta Bačani
Voditelj/MentorZrinjka Stančić (mentor)
Sažetak rada
Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje zbog svoga značenja za skladan razvoj antropoloških obilježja učenika jedinstveno je po mogućnostima i posebnostima. Programski sadržaj nastave Tjelesne i zdravstvene kulture raspodijeljen je po razvojnim značajkama učenika. U nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture važno je razvijati tjelesne, mentalne i socijalne sposobnosti kod svih učenika radi stjecanja pozitivne slike o sebi, razvijanja spoznaje o vrijednostima zdravog življenja i svijesti o vlastitom tijelu. Djeci s teškoćama u razvoju prema članku 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj...) omogućeno je oslobođenje od sudjelovanja u određenoj aktivnosti privremeno ili trajno. Kako bi svoj djeci bilo omogućeno sudjelovanje u nastavi Tjelesne i zdrastvene kulture u Nastavnom planu i programu za osnovne škole (Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2006) razrađen je nastavni plan i program koji sadrži neke prilagodbe za učenike s teškoćama u razvoju ovisno o njihovom oštećenju. U okviru standarda koji su dodatno razrađeni za ovaj nastavni predmet osmišljene su dodatne preporuke u radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Cilj ovog diplomskog rada je individualizirati i prilagoditi program Tjelesne i zdravstvene kulture učenicima s teškoćama u razvoju u osnovno školskom obrazovanju . Kvalitativnim istraživanjem željelo se ispitatati učitelje razredne i predmetne nastave i edukacijske rehabilitatore o sudjelovanju učenika s teškoćama u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture, o nedostacima nastave, potrebama, individualizaciji i prilagodbi te prijedlozima za unapređenje nastave za učenike s teškoćama. U istraživanju je sudjelovalo šest ispitanika koji imaju prethodna iskustva u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture s učenicima s teškoćama. Istraživanje je pokazalo kako su učitelji razredne i predmetne nastave, edukacijski rehabilitatori nedovoljno pripremljeni za izvođenje nastave Tjelesne i zdravstvene kulture s učenicima s teškoćama istuću potrebe za promjenama u nastavnom planu i programu, prilagođenim pomagalima i adekvatnim uvjetima.
Ključne riječiTjelesna i zdravstvena kultura učenici s teškoćama individualizacija prilagodba osnovno-školsko obrazovanje.
Naslov na drugom jeziku (engleski)Individualization and Adjustment of Physical and HealthEducation Programme for Students with Disabilities in Primary School
Povjerenstvo za obranuZrinjka Stančić (predsjednik povjerenstva)
Ljiljana Pintarić Mlinar (član povjerenstva)
Natalija Lisak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-14
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Physical and health educational area, because of its importance for the harmonious development of anthropological characteristics of students, is unique in its possibilities and peculiarities. The program content of physical education is divided by developmental characteristics of students. In teaching physical education it is important to develop physical, mental and social abilities of all students in order to obtain a positive self-image, to develop an understanding of the values of healthy living and awareness of your own body. Children with disabilities and sick children under Article 80 of the Law on Education in Primary and Secondary Schools are allowed exemption from participating in certain activities temporarily or permanently. In order to enable all children to participate in physical education, the Croatian National Educational Standard for Physical Education developed the curriculum, which includes some adjustment for students with disabilities depending on their impairment. The aim of this diploma thesis is to individualize and adapt the program of physical education for students with disabilities in primary school education. The qualitative research was conducted in order to question the professors, teachers and educational rehabilitators on the participation of students with disabilities in physical education, the disadvantages of the curriculum, needs for individualization and adjustment and proposals for the improvement of education for students with disabilities. The study included six participants who have previous experience in teaching physical education to students with disabilities. Research has shown that the teachers, professors, educational rehabilitators are insufficiently prepared to teach physical education to students with disabilities and they emphasize the need for changes in the curriculum, adjusted equipment and adequate conditions.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)physical education students with disabilities individualization adjustment primary-school education
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:676115
PohranioIvanka Šarić