diplomski rad
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture

Roberta Bačani (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet