diplomski rad
Primjena Testa govora u buci kod djece starije vrtičke dobi

Ruža Petric (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet