diplomski rad
Osobine ličnosti počinitelja ubojstva i obilježja počinjenog ubojstva

Gabrijela Fabijanić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet