diplomski rad
Mišljenje roditelja djece s oštećenjem sluha o podršci dobivenoj tijekom rane intervencije

Petra Mihaljević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovMišljenje roditelja djece s oštećenjem sluha o podršci dobivenoj tijekom rane intervencije
AutorPetra Mihaljević
Voditelj/MentorLuka Bonetti (mentor)
Sažetak rada
Oštećenje sluha je djelomična ili potpuna nemogućnost slušanja te je jedno od najučestalijih senzoričkih poremećaja. Oštećenje sluha u ranoj dobi utječe na razvoj komunikacije i jezika te na kognitivni i socio-emocionalni razvoj. Da bi negativan utjecaj oštećenja sluha bio minimaliziran, ključna je rana detekcija, identifikacija te (re)habilitacija. Dijete se uključuje u program rane intervencije, koji podrazumijeva širok i raznolik spektar aktivnosti i postupaka koji su namijenjeni podršci ranom dječjem razvoju naziva rana intervencija. Ona uključuje pružanje podrške djeci, njihovim roditeljima, drugim članovima obitelji te informiranje, (re)habilitaciju i savjetovanje. Cilj ovog rada je stjecanje uvida u percepciju roditelja djece s oštećenjem sluha o pruženoj ranoj intervenciji sa svrhom uviđanja zadovoljstva roditelja pruženom intervencijom te komponenata rane intervencije koje roditelji prepoznaju kao značajne za njihov osjećaj dobrobiti i za napredak njihovog djeteta. Za potrebe istraživanja na Odsjeku za oštećenja sluha Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kreiran je upitnik namijenjen ispitivanju načina provođenja rane intervencije za djecu s oštećenjem sluha u Hrvatskoj. Sastojao se od 36 čestica, s pitanjima zatvorenog i otvorenog tipa te se ispunjavao anonimno, u trajanju od oko 20 minuta. U istraživanju je sudjelovalo 20 obitelji – 12 majki i 8 očeva djece s oštećenjem sluha koji su uključeni su u ranu intervenciju na području Zagreba i Splita radi oštećenja sluha koje je njihovom djetetu ustanovljeno unutar prvih sedam godina života. Uz nekoliko nalaza koji ukazuju da ima puno prostora za unapređenje rane intervencije za djecu s oštećenjem sluha u Hrvatskoj, treba istaknuti da je ukupno zadovoljstvo roditelja pruženim uslugama i podrškom osrednje, da je roditeljsko mišljenje o utjecaju intervencije na postignuća njihova djeteta u predškolskom razdoblju relativno visoko, da roditelji smatraju da intervencija pridonosi pozitivnim emocijama u njihovoj obitelji i osjećaju dobrobiti za dijete, kao i da je stupanj potpore njihovoj djeci u odgoju i obrazovanju prema roditeljskom iskustvu visok.
Ključne riječioštećenje sluha rana intervencija upitnik mišljenje roditelja
Naslov na drugom jeziku (engleski)Opinion of parents of children with hearing impairment about support received during early intervention
Povjerenstvo za obranuLuka Bonetti (predsjednik povjerenstva)
Mirjana Lenček (član povjerenstva)
Iva Hrastinski (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogopedija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra logopedije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. logoped.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-15
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Hearing impairment means a partial or complete inability to listen and it is one of the most common sensory disorders. Hearing impairment at an early age affects development of communication and language and also socio-emotional and cognitive development of the children. For the negative impact of hearing impairment to be minimized, the key is early detection, identification and (re)habilitation. The child is involved in the early intervention program that includes a wide and varied range of activities and procedures that are intended to support early child development. It includes support, information, rehabilitation and counseling to children, their parents and other family members. Foreign literature shows plenty of research on the experiences of parents of children with disabilities and specifically impaired hearing about experiences with early intervention. In Croatia there are only a few researches about opinion of parents of children with disabilities about their experiences with the early intervention generally, and none with parents of the children with hearing impairment. The purpose of this work is to gain insight into the perception of parents of children with hearing impairment of the offered early intervention for the purposes of noting its satisfaction with the provided parental intervention and the components of early intervention that parents recognize as important to their sense of well-being and the progress of their child. For the purposes of research in the Department of hearing impairment Education and Rehabilitation of the University of Zagreb created a questionnaire designed to study the ways of implementing early intervention for children with hearing impairment in Croatia. It consisted of 36 particles, with closed and oped-ended questions and was conducted anonymously, for about 20 minutes The study included 20 families - 12 mothers and 8 fathers of children with hearing impairments involved in early intervention in Zagreb and Split do to damage to hearing that was deteced for their child within the first seven years of their life. With a few findings that indicate that there is a lot of space for improvement of early intervention for children with hearing impairment in Croatia, it should be noted that the total parental satisfaction with service delivery and support moderate, that the parents' opinion about the impact of the intervention on the achievements of their child in pre-school period is relatively high, that parents consider that the intervention contributes to positive emotions in their family and the well-being of the child, and also that the level of educatinal support for their children is high.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)hearing imapirment early intervention questionnaire parental opinion
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:335701
PohranioIvanka Šarić