diplomski rad
Mišljenje roditelja djece s oštećenjem sluha o podršci dobivenoj tijekom rane intervencije

Petra Mihaljević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet