diplomski rad
Primjena kreativnih medija u terapiji djeteta s poremećajem iz autističnog spektra

Petra Svečnjak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet