diplomski rad
Pojavnost i prevencija internaliziranih problema kod srednjoškolaca s područja Međimurske županije

Iva Miser (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovPojavnost i prevencija internaliziranih problema kod srednjoškolaca s područja Međimurske županije
AutorIva Miser
Voditelj/MentorValentina Kranželić (mentor)
Sažetak rada
Ovim diplomskim radom htjela se ispitati zastupljenost simptoma internaliziranih problema kod adolescenata s područja Međimurja te istražiti odnos internaliziranih problema s rizičnim i zaštitnim čimbenicima u školskom okruženju. Osim toga, radom se htjelo saznati postoje li razlike u pojavnosti simptoma internaliziranih problema s obzirom na dob i spol ispitanika. U istraživanju je sudjelovalo 207 učenika i učenica prvih, drugih i trećih razreda Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu. U uzorak je bilo uključeno 65 mladića i 142 djevojke. Procjena pojave simptoma internaliziranih problema provedena je dijelom CTC Upitnika za djecu i mlade i dijelom SDQ upitnika, koje su srednjoškolci ispunjavali u svojim školama uz vlastiti pristanak. Rezultati su pokazali da ispitanici iskazuju simptome problema iz svih domena, a najviše depresivne simptome, nakon čega slijede emocionalne teškoće i na kraju simptomi suicidalnosti. Utvrđene spolne razlike ukazuju na to da adolescentice češće iskazuju simptome depresivnosti i emocionalnih teškoća u odnosu na adolescente, dok razlike između adolescenata i adolescentica nisu nađene u simptomima suicidalnosti. Utvrđene dobne razlike ukazuju na to da se s dobi simptomi emocionalnih teškoća smanjuju. Rezultati ovog istraživanja pokazali su kako su rizični čimbenici zastupljeni u relativno niskoj mjeri, dok je zastupljenost zaštitnih čimbenika jako dobra. Ispitanici procjenjuju kako u školi postoji dovoljno prilika, ali manje nagrada za prosocijalni angažman učenika, dok smislenost školskog gradiva nije velika. Nadalje, učenici koji su slabije privrženi školi i koji školsko gradivo procjenjuju smislenijim, češće iskazuju simptome internaliziranih problema. Isto tako, pokazalo se da je suicidalnost kod učenika veća, što su ocjene niže.
Ključne riječisimptomi internalizirani problemi adolescenti
Naslov na drugom jeziku (engleski)Presence and prevention of internalized problems in high-school population in Međimurje county
Povjerenstvo za obranuValentina Kranželić (predsjednik povjerenstva)
Josipa Mihić (član povjerenstva)
Miranda Novak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSocijalna pedagogija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra socijalne pedagogije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. paed. soc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-21
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This study wanted to examine the symptoms representation of internalizing problem behaviors bettwen adolescents from MeĊimurje and explore the relationship between internalizing problems with risky and protective factors in school environment. In addition, it was also important to examine if there are gender and age differences in occuring symptoms bettwen adolescents from the examination group. This study included 207 male and female students of the first, second and third grade of „Gymnasy Josip Slavenski“ in Ĉakovec. The sample included 65 boys and 142 girls. Assessment of symptoms prevalence of the internalizing problems was conducted with partly CTC Questionnaire for Children and Youth and partly SDQ questionnaire, which high school students fulfilled in their schools with their own acceptance and approval. The results have shown that the subjects are expressing various symptoms from the problem domain, mainly the most depressive symptoms, followed by emotional problems and symptoms at the end of suicidality. Deducted gender differences indicate that teenage girls oftenly express symptoms of depression and emotional difficulties, while the differences between teenage boys and girls were not found in symptoms of suicidality. Deducted age differences point out that with age, emotional symptoms are decreasing. The results of this study have shown that risk factors are representated in a low rate, while the presence of protective factors were represented very good. Respondents estimate that at school there is enough opportunity, but less rewards for prosocial involvement of students, while the meaningfulness of the school curriculum is not really great. Furthermore, students, who are less attached to the school and school work has more meaning to them, more frequently express symptoms of internalizing problems. Also, it was shown that as students have lower grades, the suicide rate is higher.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)symptoms internalized problems adolescents
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:301601
PohranioIvanka Šarić