diplomski rad
Poticanje socijalnih vještina i adaptivnog ponašanja kod djeteta sa poremećajem iz autističnog spektra putem igre

Kristina Manjkas (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet