diplomski rad
Razvoj grupnog psihoedukativnog programa za djevojke s problemima u ponašanju u institucionalnoj skrbi

Antonia Perica (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet