diplomski rad
Kreativno-ekspresivne tehnike i igra u socijalnopedagoškom radu

Romana Kalauz (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet