diplomski rad
Informiranost i stavovi odgojitelja i učitelja osnovnih škola o inkluziji djece s oštećenjem sluha

Valerija Hranić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet