diplomski rad
Identifikacija govornika u forenzičkoj akustici i fonetici

Katarina Minarik (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet