diplomski rad
Regulacija emocija - zašto je važna u prevenciji problema u ponašanju kod djece osnovnoškolske dobi?

Iva Sambolek (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet