diplomski rad
Rana intervencija i razvoj govora kod djece s rascjepima

Linda Karem (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet