diplomski rad
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika

Anica Markulj (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovIzvansudska nagodba iz perspektive posrednika
AutorAnica Markulj
Voditelj/MentorNivex Koller-Trbović (mentor)
Sažetak rada
Cilj istraživanja je opisati doživljaj izvansudske nagodbe od strane posrednika i vlastite uloge u tom procesu, sa svrhom dobivanja dubljeg uvida u posredničku praksu. U istraživanju je sudjelovalo pet posrednica iz dvije Stručne službe za izvansudsku nagodbu (Zagreb i Osijek). Metoda kojom su prikupljeni podatci je fokusna grupa. Kao metoda obrade podataka korištena je metoda jednostavnog kodiranja. Rezultati istraživanja dali su uvid u perspektivu posrednika o izvansudskoj nagodbi. Kroz 11 tema opisana su saznanja o motivaciji posrednika za rad, doživljaju izvansudske nagodbe, kriterijima za uspjeh procesa, vlastitoj ulozi i doprinosu uspjehu nagodbe, karakteristikama dobrog posrednika, najzahtjevnijem dijelu posredničke uloge, pomažućim i otežavajućim čimbenicima, osobnim dobitcima te preporukama za poboljšanje kvalitete izvansudske nagodbe u Hrvatskoj. Rezultati ukazuju kako je uloga posrednika u procesu izvansudske nagodbe ključna iz perspektive samih posrednika, odnosno da kvalitetnim vođenjem procesa posrednik vodi prema uspješnoj izvansudskoj nagodbi. Iz tog razloga posrednici vide važnim razvijanje i održavanje vlastitih stručnih kompetencija. Također, prepoznaju da na kvalitetu njihovog rada djeluju i materijalni i objektivni uvjeti rada, što stvara obvezu odgovarajućih struktura za unaprjeđenje organizacijskih značajki izvansudske nagodbe u Hrvatskoj.
Ključne riječiizvansudska nagodba uloga posrednika doživljaj izvnasudske nagodbe perspektiva posrednika
Naslov na drugom jeziku (engleski)Out-of-court settlement from the
Povjerenstvo za obranuNivex Koller-Trbović (predsjednik povjerenstva)
Antonija Žižak (član povjerenstva)
Anja Mirosavljević (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSocijalna pedagogija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra socijalne pedagogije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. paed. soc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The goal of this research is to describe the experience of out-of-court settlement by mediators and their own role in this process, with the aim of obtaining a deeper insight into the mediation practice. The study included five mediator from two Professional services for out-of-court settlement (Zagreb and Osijek). The method by which the data was collected is the focus group. The method of simple coding was used as the method of data processing. The research results gave an insight into the perspective of out-of-court settlement by the mediators. 11 themes describe the findings about motivation for work, the perception of out-of-court settlement, the criteria for a su successful proces, their role and contribution to the success of the settlement, the characteristics of a good mediator, the most demanding part of the role of the mediator, helping and aggravating factors, personal gains and recommendations for improving the quality of court settlement in Croatia. The results indicate that the role of mediator in the process of out-of-court settlement is essential, from the perspective of the mediator, and that good process management leads to a successful out-of-court settlement. For this reason, the mediators perceive the development and maintaining of their professional competencies as important. Also, they recognize that the quality of their work is influenced by material and objective conditions of work and that creates the obligation of responsible structures for the improvement of the organizational features of out-of-court settlement in Croatia.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)out-of-court settlement the role of the mediator experience of out-of-court settlement perspective of the mediators
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:166683
PohranioIvanka Šarić