diplomski rad
Osobe oštećena vida s dodatnim utjecajnim teškoćama i orijentacija i kretanje

Ana Josić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet