diplomski rad
Žene s invaliditetom na tržištu rada
višestruka diskriminacija

Svea Kučinić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet