diplomski rad
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra

Sana Čačko (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet