diplomski rad
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra

Sana Čačko (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovIzvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
AutorSana Čačko
Voditelj/MentorMaja Cepanec (mentor)
Sanja Šimleša (mentor)
Sažetak rada
Postoje mnoge teorije koje nastoje objasniti teškoće karakteristiĉne za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Jedna od njih je i teorija izvršne disfunkcije. Posljednjih dva desetljeća sposobnosti izvršnih funkcija sve se ĉesće spominju u kontekstu ovog poremećaja, a njihova povezanost s njegovim glavnim karakteristikama predmet je mnogih istraţivanja i rasprava. Tako se izvršne funkcije, kao termin koji obuhvaća razliĉite kognitive procese koji upravljaju cilju usmjerenim ponašanjem, povezuju s ograniĉenim i repetitivnim obrascima ponašanja i teškoćama socijalne interakcije i komunikacije osoba s poremećajem iz spektra autizma. Konkretno, planiranje, kognitivna fleksibilnost, inhibicija i radno pamćenje su sposobnosti koje se najĉešće ispituju kod osoba s poremećajem iz spektra autizma i dokazano utjeĉu na razliĉite aspekte njihovog funkcioniranja. U ovom će radu biti prikazana dosadašnja istraţivanja vezana uz izvršne funkcije kod djece s ovim poremećajem te problemi definiranja i ispitivanja pojedinih sposobnosti koje su tim terminom obuhvaćene. TakoĊer, bit će ukratko dane i smjernice vezane uz intervenciju i daljnja istraţivanja potrebna za jasnije utvrĊivanje uloge izvršnih funkcija u razvoju i podršci djeci s poremećajem iz spektra autizma.
Ključne riječiporemećaj iz spektra autizma izvršne funkcije planiranje inhibicija kognitivna fleksibilnost radno pamćenje
Naslov na drugom jeziku (engleski)Executive functions in children with autism spectrum disorder
Povjerenstvo za obranuMaja Cepanec (predsjednik povjerenstva)
Sanja Šimleša (član povjerenstva)
Jasmina Stošić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogopedija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra logopedije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. logoped.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
There are many theories trying to explain difficulties characteristic for individuals with autism spectrum disorder. The theory of executive dysfunction is one of them. Interest devoted to executive functions in the context of this disorder has grown steadily in the last two decades. Their association with main characteristics of this disorder has often been researched and debated. Executive function is a broad term used to refer to higher cognitive processes that guide goal-directed behavior. These processes are associated with restricted and repetitive behaviours and deficits in social communication and interaction of individuals with autism spectrum disorder. Specifically, planning, cognitive flexibility, inhibition and working memory are most commonly assessed executive function abilities in individuals with this disorder and it has been proven that they have an impact on various aspects of their functioning. In this thesis studies of executive functions in children with autism spectrum disorder will be reviewed along with the definition and assessment issues regarding individual executive function abilities. Moreover, guidelines concerning intervention approaches will be given, as well as the recommendations for further research needed for establishing the role of executive functions in the development and meeting the needs of children with autism spectrum disorder. autism spectrum disorder, executive functions, planning, cognitive flexibility, inhibition, working memory
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)autism spectrum disorder executive functions planning cognitive flexibility inhibition working memory
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:022470
PohranioIvanka Šarić