master's thesis
Executive functions in children with autism spectrum disorder

Sana Čačko (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleIzvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
AuthorSana Čačko
Mentor(s)Maja Cepanec (thesis advisor)
Sanja Šimleša (thesis advisor)
Abstract
Postoje mnoge teorije koje nastoje objasniti teškoće karakteristiĉne za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Jedna od njih je i teorija izvršne disfunkcije. Posljednjih dva desetljeća sposobnosti izvršnih funkcija sve se ĉesće spominju u kontekstu ovog poremećaja, a njihova povezanost s njegovim glavnim karakteristikama predmet je mnogih istraţivanja i rasprava. Tako se izvršne funkcije, kao termin koji obuhvaća razliĉite kognitive procese koji upravljaju cilju usmjerenim ponašanjem, povezuju s ograniĉenim i repetitivnim obrascima ponašanja i teškoćama socijalne interakcije i komunikacije osoba s poremećajem iz spektra autizma. Konkretno, planiranje, kognitivna fleksibilnost, inhibicija i radno pamćenje su sposobnosti koje se najĉešće ispituju kod osoba s poremećajem iz spektra autizma i dokazano utjeĉu na razliĉite aspekte njihovog funkcioniranja. U ovom će radu biti prikazana dosadašnja istraţivanja vezana uz izvršne funkcije kod djece s ovim poremećajem te problemi definiranja i ispitivanja pojedinih sposobnosti koje su tim terminom obuhvaćene. TakoĊer, bit će ukratko dane i smjernice vezane uz intervenciju i daljnja istraţivanja potrebna za jasnije utvrĊivanje uloge izvršnih funkcija u razvoju i podršci djeci s poremećajem iz spektra autizma.
Keywordsautism spectrum disorder executive functions planning cognitive flexibility inhibition working memory
Parallel title (English)Executive functions in children with autism spectrum disorder
Committee MembersMaja Cepanec (committee chairperson)
Sanja Šimleša (committee member)
Jasmina Stošić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSpeech and Language Pathology
Academic title abbreviationmag. logoped.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-20
Parallel abstract (English)
There are many theories trying to explain difficulties characteristic for individuals with autism spectrum disorder. The theory of executive dysfunction is one of them. Interest devoted to executive functions in the context of this disorder has grown steadily in the last two decades. Their association with main characteristics of this disorder has often been researched and debated. Executive function is a broad term used to refer to higher cognitive processes that guide goal-directed behavior. These processes are associated with restricted and repetitive behaviours and deficits in social communication and interaction of individuals with autism spectrum disorder. Specifically, planning, cognitive flexibility, inhibition and working memory are most commonly assessed executive function abilities in individuals with this disorder and it has been proven that they have an impact on various aspects of their functioning. In this thesis studies of executive functions in children with autism spectrum disorder will be reviewed along with the definition and assessment issues regarding individual executive function abilities. Moreover, guidelines concerning intervention approaches will be given, as well as the recommendations for further research needed for establishing the role of executive functions in the development and meeting the needs of children with autism spectrum disorder. autism spectrum disorder, executive functions, planning, cognitive flexibility, inhibition, working memory
Parallel keywords (Croatian)poremećaj iz spektra autizma izvršne funkcije planiranje inhibicija kognitivna fleksibilnost radno pamćenje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:022470
CommitterIvanka Šarić