diplomski rad
Primjena kreativnih medija u potpori roditeljima djece s poremećajem iz spektra autizma

Matea Đaković (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet