diplomski rad
Obilježja verbalne i neverbalne komunikacije odraslih osoba u Hrvatskoj

Ružica Jukić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet