diplomski rad
Odnos između privrženosti školi, školskog neuspjeha i rizičnih ponašanja adolescenata

Andreja Vrbec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet