diplomski rad
Posttretman u Odgojnom zavodu Turopolje

Džana Suljević (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet