diplomski rad
Samoprocjena kompetencija studenata učiteljskih studija u Republici Hrvatskoj za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

Ivana Pađan (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet