diplomski rad
Može li se slijepa osoba baviti Bukyo Ryu Ju-Jitsom? Prikaz slučaja

Petra Lovreković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovMože li se slijepa osoba baviti Bukyo Ryu Ju-Jitsom? Prikaz slučaja
AutorPetra Lovreković
Voditelj/MentorTina Runjić (mentor)
Sažetak rada
Osobe s oštećenjem vida često su lišene mogućnosti da iskoriste dobrobiti organiziranih oblika tjelesne aktivnosti i njezinih blagotvornih učinaka. Međutim, bavljenje sportom igra važnu ulogu u dugoročnom procesu rehabilitacije i pruža brojne dobrobiti koje doprinose poboljšanju kvalitete života ovih osoba. Bukyo Ryu Ju – Jitsu je suvremena borilačka vještina i sustav samoobrane u koji su ukomponirani elementi iz tradicionalnih borilačkih vještina i suvremenih borilačkih sportova. Ovaj je sustav nastao zbog globalno sve izraženije potrebe za razvijanjem učinkovite metode samoobrane, ali i s ciljem podizanja i održavanja motoričkih, funkcijskih i psihičkih sposobnosti pojedinca za suočavanje s opasnostima i izazovima s kojima se susreće u svakodnevnom životu. Borilački sportovi mogu biti vrlo korisni za osobe s oštećenjem vida te minimalnim korekcijama i izmjenom pravila i opreme postaju dostupni ovoj populaciji. Borilačke vještine su vrlo složen oblik tjelesne aktivnosti i kako bi pravilno vježbali treba uzeti u obzir činjenicu da samo upute iskusnog trenera omogućuju sudioniku u potpunosti razumjeti i iskoristiti trening. Prilagodba treninga borilačkih vještina potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom zahtijeva dubinsko i interdisciplinarno znanje trenera kako bi se sudionici mogli upoznati sa svim aspektima borilačkih vještina. Stoga je cilj ovog diplomskog rada bio ispitati utjecaj bavljenja Bukyo Ryu Ju – Jitsom na različite aspekte života slijepe osobe, usporediti s utjecajem uključenosti u program psihosocijalne rehabilitacije i dobiti uvid u ulogu trenera u radu sa slijepim sportašem. U istraživanju su sudjelovale dvije osobe, slijepa osoba koja se bavi Bukyo Ryu Ju - Jitsom (28) i njen trener (41). Podaci su prikupljeni upitnicima konstruiranim u svrhu ovog istraživanja te snimanjem videozapisa tijekom polaganja za pojas i na treninzima. Rezultati su pokazali da prema procjenama slijepe osobe bavljenje Bukyo Ryu Ju – Jitsom ima izrazito pozitivan utjecaj na različite aspekte njegovog života te veći utjecaj na te aspekte u odnosu na program psihosocijalne rehabilitacije u koji je bio uključen, osobito na varijablama „Orijentacija i kretanje“, „Motoričke sposobnosti“ i „Socijalne vještine“. Također se pokazalo kako trener procjenjuje da ne postoje značajne razlike u zahtjevnosti rada sa sportašem s oštećenjem vida u odnosu na rad s onima bez oštećenja vida.
Ključne riječioštećenje vida Bukyo Ryu Ju – Jitsu rehabilitacija uloga trenera
Naslov na drugom jeziku (engleski)Can a blind person practice Bukyo Ryu Ju-Jitsu? Case study
Povjerenstvo za obranuTina Runjić (predsjednik povjerenstva)
Katia Novak Lauš (član povjerenstva)
Ante Bilić-Prcić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-16
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
People with visual impairments are often deprived of opportunities to take advantage of the welfare of organized forms of physical activity and its beneficial effects. However, the practice of sport plays an important role in the long process of rehabilitation and provides a number of benefits that contribute to improving the quality of life of these people. Bukyo Ryu Ju - Jitsu is a modern martial art and a system of self-defense which incorporates elements of traditional and modern martial arts. This system developed as a result of a globally increasing need to develop effective methods of self-defense, but also to raise and maintain mobility, function and mental ability of an individual to deal with the dangers and challenges encountered in everyday life. Combat Sports can be very useful for people with visual impairment and through minimal corrections and changes of the rules and equipment, it can be made available to this population. Martial arts are a very complex form of physical activity and in order to properly train for it one must take into account the fact that only with the instructions of an experienced coach will the participant fully be able to understand and take advantage of the training. Adjusting martial arts training to the needs and abilities of people with disabilities requires a deep and interdisciplinary skill of the trainer, so that the participants could learn about all the aspects of the martial arts. The purpose of this research was to investigate the influence of practicing Bukyo Ryu Ju - Jitsu on various life aspects of blind person, compare it with the impact of inclusion in the program of psychosocial rehabilitation and gain insight into the role of coach who works with blind athlete. The research involved two people, a blind person who is engaged in training Bukyo Ryu Ju – Jitsu (28) and his coach (41). The data was collected through questionnaires designed for this study and video recordings during belt promotion and trainings. The results showed that by the estimation of the blind person doing Bukyo Ryu Ju - Jitsu has a very positive impact on the various aspects of his life and a greater impact on these aspects than the psychosocial rehabilitation program in which he was involved, especially the variables "Orientation and mobility" "Motor skills" and "Social skills". It also showed that the coach evaluated that there are no significant differences in the complexity of working with an athlete with visual impairment in relation to working with one who has normal vision.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)vision impairment Bukyo Ryu Ju - Jitsu rehabilitation the role of coach
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:719482
PohranioIvanka Šarić