diplomski rad
Usporedba percepcije poremećaja glasa između skupina učitelja i odgojitelja uz pomoć upitnika za samoprocjenu

Marina Pipek (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet