diplomski rad
Strukturalna obilježja složenica u hrvatskom znakovnom jeziku

Matea Lukačin (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet