diplomski rad
Poticanje socijalne interakcije djece s intelektualnim teškoćama i poremećajem iz autističnog spektra

Lidija Mihoković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet