Paginacija

Utjecaj djetetu usmjerenih ponašanja na uspješnost oponašanja u hodančadi
Utjecaj djetetu usmjerenih ponašanja na uspješnost oponašanja u hodančadi
Ana-Marija Bohaček
Rani razvoj djeteta u velikoj je mjeri određen okolinskim utjecajima. Kulturološke specifičnosti okruženja (kao što su jezik i korištenje predmeta) djeca usvajaju transakcijskim modelom prijenosa znanja, a glavni posrednici u prijenosu znanja o svijetu su odrasli. Pri tome oponašanje drugih u ranom razvoju predstavlja izrazito snažan mehanizam učenja. Međutim, djeca ne ponašaju sve što vide i čuju, već se oslanjaju na komunikacijske i socijalne signale koji potpomažu sam...
Utjecaj društvenokorisnog rada na mentalno zdravlje korisnika socijalne pomoći
Utjecaj društvenokorisnog rada na mentalno zdravlje korisnika socijalne pomoći
Dinka Caha
Nezaposleni korisnici socijalne pomoći teže pronalaze posao zbog čega se putem aktivacijskih mjera nastoji jačati razina njihove zapošljivosti. Jedna od aktivacijskih mjera je društvenokoristan rad koji svojim karakteristikama zrcali određene aspekte okoline plaćenog rada. Ovaj doktorski rad ispituje ulogu društvenokorisnoga rada u očuvanju mentalnog zdravlja, ostvarenju latentnih funkcija zaposlenja te doživljaju podrške zajednice kod nezaposlenih korisnika socijalne pomoći. S...

Paginacija