Paginacija

5,5 po Richteru, utjecaj potresa na mucanje
5,5 po Richteru, utjecaj potresa na mucanje
Monika Škof
Mucanje je poremećaj tečnosti govora čiji simptomi su vidljivi na govornoj, fizičkoj, emocionalnoj, fiziološkoj i socijalnoj razini. Govor osoba koje mucaju praćen je pojavom nemucajućih netečnosti i mucajućih netečnosti koje se pojavljuju u vidu blokada, napetih pauza, ponavljanja i produživanja riječi ili dijelova riječi. Etiologija može biti psihološke ili biološke podloge te se mucanje može javiti kao razvojni ili stečeni poremećaj. Uslijed pojave razornih potresa u...
ADHD i depresija kao komorbiditet ili sekundarna teškoća
ADHD i depresija kao komorbiditet ili sekundarna teškoća
Anamarija Kuček
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jedan je od najčešćih neurorazvojnih poremećaja povezanih s dječjom i adolescentskom dobi, prisutan i kod odraslih (Jurin i Sekušak-Galešev, 2008). Karakteristike ADHD-a uključuju simptome hiperaktivnosti, impulzivnosti i nepažnje (Jurin i Sekušak-Galešev, 2008). ADHD se nerijetko pojavljuje uz prisutnost komorbiditetnih poremećaja (Larson i sur., 2010). Među najčešćim komorbiditetima ističe se pojava depresije (Larson i sur.,...
ADHD i odrasla dob
ADHD i odrasla dob
Dora Cerovčec
Ovaj se diplomski rad osvrće na ADHD u odrasloj dobi upravo zbog toga što se ADHD najviše povezuje s dječjom dobi i malo je istraživanja usmjereno na odraslu populaciju. Stoga je glavni cilj ovog rada prikazati jedinstvene perspektive odraslih osoba s ADHD-om u području promjene simptoma, interpersonalnih odnosa i svakodnevnog funkcioniranja. Istraživanje je provedeno u razdoblju od dva tjedna u lipnju 2020. godine. U istraživanju je sudjelovalo 8 odraslih osoba s postavljenom...
Afazija i dvojezičnost
Afazija i dvojezičnost
Ana Došen
Dvojezičnost je široko rasprostranjena pojava u svijetu koja podrazumijeva upotrebu dvaju ili više jezika. Zbog zabilježenog porasta dvojezičnosti očekivan je porast dvojezičnih govornika u logopedskoj terapiji. Afazija kod dvojezičnih govornika zanimljiva je tema istraživačima i izazov u kliničkoj praksi. Dvojezičnost nije zbroj dviju jednojezičnosti te zbog toga dvojezični govornici s afazijom zahtijevaju nešto drugačiji pristup u procjeni i terapiji. Cilj diplomskog rada...
Afektivni doživljaji i radna angažiranost socijalnih pedagoga tijekom prvog vala pandemije koronavirusa
Afektivni doživljaji i radna angažiranost socijalnih pedagoga tijekom prvog vala pandemije koronavirusa
Petra Posedi
Cilj ovog rada je utvrditi razinu ugodnih i neugodnih afekata, radne angažiranosti te uznemirenosti različitim aspektima pandemije koronavirusa te povezanost ovih konstrukata za vrijeme prvog vala pandemije koronavirusa na uzorku hrvatskih socijalnih pedagoga. Podaci koji su korišteni u ovom radu prikupljeni su u sklopu istraživanja Otpornost stručnjaka različitih profesija, online putem Lime Survey-a tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2020. godine. Obuhvaćen je uzorak od...
Akustička analiza glasa trenera akrobatskog rock'n'rolla prije i neposredno nakon treninga
Akustička analiza glasa trenera akrobatskog rock'n'rolla prije i neposredno nakon treninga
Karlo Škrinjarić
Cilj ovog diplomskog rada bio je objektivnim metodama ispitati postoje li promjene u kvaliteti glasa kod trenera akrobatskog rock'n'rolla prije i neposredno nakon treninga. Ispitanice su bile trenerice s područja Zagreba (N=10). Ispitivanje se provelo u dva dijelasnimanje fonacije vokala /A/ i brojanja do 10 prije treninga i neposredno nakon treninga. Također, ispitanice su ispunile kratki Upitnik simptoma vokalnog zamora koji je konstruiran za ovo istraživanje. Akustička analiza...
Akustička analiza kvalitete glasa kod odgajateljica
Akustička analiza kvalitete glasa kod odgajateljica
Ena Stanec
Ljudi koriste svoj glas svakodnevno u različitim situacijama. Glas je osnovno sredstvo komunikacije i time je njegova važnost neupitna. Cilj ovog istraživanja je dokazati postoji li promjena u kvaliteti glasa kod odgajateljica u analiziranim parametrima na početku i na kraju radnog dana, te utvrditi postoje li statistički značajna razlika između ta dva mjerenja. U istraživanju je sudjelovalo deset odgajateljica dječjeg vrtića Duga u Zagrebu. Za potrebe istraživanja,...
Akustički parametri glasa kod odraslih osoba koje mucaju
Akustički parametri glasa kod odraslih osoba koje mucaju
Mišela Grkeš
Cilj ovog rada je odrediti i opisati akustičke parametre glasa kod odraslih osoba koje mucaju kako bi se ustanovila njegova kvaliteta i odredio utjecaj mucanja na glas. Mucanje se definira kao poremećaj tečnosti govora, ali njegove manifestacije su vidljive na puno širem području od samog govora. Utjecaj je vidljiv na fizičkom, fiziološkom, socijalnom i emocionalnom području, a uz sve navedeno mucanje može imati negativan utjecaj i na glas.. Dugotrajna zlouporaba glasa može...
Analiza doprinosa kriminologije životnog vijeka razumijevanju delinkventog ponašanja i činjenja kaznenih djela
Analiza doprinosa kriminologije životnog vijeka razumijevanju delinkventog ponašanja i činjenja kaznenih djela
Tihana Vukasović
Kriminologija od svojih početaka proučava činjenje kaznenih djela kao socijalni fenomen koji uključuje povod, posljedice i razvoj ponašanja, stoga su tijekom godina nastala razna teorijska objašnjenja koja se tradicionalno svrstavaju u tri grupe teorija – biološke, psihološke i sociološke. Pojavom koncepta kriminalne karijere razvijaju se nove teorije tzv. „kriminologije životnog vijeka“. Kriminologija životnog vijeka fokus stavlja na promjene koje se događaju u...
Analiza longitudinalnih studija iz područja kriminalne karijere
Analiza longitudinalnih studija iz područja kriminalne karijere
Marija Murat
Koncept kriminalne karijere, iako relativno nov, sve se više obrađuje u znanstvenoj literaturi temeljem čijih se rezultata dobivaju nove spoznaje o razlozima početka, ustrajanja i prestanka činjenja kaznenih djela. Na temelju tog koncepta nastale su neke od novijih kriminoloških teorija koje daju novi pogled, kako na počinitelje, tako i na osobitosti samih kaznenih djela. Temeljem ranijih radova kao što su Glueck i Glueck (1930) te Clifforda Shawa (1930), kriminalna karijera je dala...
Analiza pristupačnosti prometnog kompleksa grada Splita za samostalno kretanje osoba oštećena vida
Analiza pristupačnosti prometnog kompleksa grada Splita za samostalno kretanje osoba oštećena vida
Anđela Čeprnja
Autobusni i željeznički kolodvor te trajektna luka jedni su od najprometnijih i najfrekventnijih prometnih kompleksa grada Splita. Smješteni u samom centru grada, omogućavaju transfer putnika i tereta cestovnim, željezničkim i pomorskim putem. Ono što ih obilježava je jako visoka fluktuacija prometa, a pogotovo za vrijeme ljetne turističke sezone. Ovakva jedinstvena područja povećane kompleksnosti prometa znaju biti otežana za samostalno kretanje osobe oštećena vida ukoliko im...
Analiza pristupačnosti studentskih domova u gradu Zagrebu za samostalan život studenata oštećena vida te prijedlog preporuka za poboljšanje pristupačnosti
Analiza pristupačnosti studentskih domova u gradu Zagrebu za samostalan život studenata oštećena vida te prijedlog preporuka za poboljšanje pristupačnosti
Magdalena Batinić
Studentska naselja su mjesta stanovanja studenata za vrijeme visokog obrazovanja. Pravo na smještaj imaju svi studenti koji polaze visokoobrazovnu instituciju izvan mjesta prebivališta. Kako bi život u studentskim naseljima za sve studente bio ugodan i kvalitetan nužno je da ova naselja budu pristupačna za studente s poteškoćama. U fokusu ovog rada i provedenog istraživanja jest populacija studenata oštećena vida kao jedna od najbrojnijih podskupina studenata s...

Paginacija