Paginacija

Analiza pritužbi zatvorenika s obzirom na obilježja podnostitelja
Analiza pritužbi zatvorenika s obzirom na obilježja podnostitelja
Ema Grubišić
Zatvorenici, kao i sva ljudska bića, uživaju i sva ljudska prava. Jedino ljudsko pravo koje im je oduzeto jest sloboda. Upravo zato, država ima obvezu zaštititi njihova ljudska prava, ali i posebna prava koja zatvorenici imaju s obzirom na njihov položaj. Jedno od njihovih prava je pravo na podnošenje pritužbi, koju zatvorenik može podnijeti ukoliko smatra da je došlo do uskraćivanja zajamčenog/ih prava. U radu su detaljnije opisani dokumenti koji uređuju ljudska prava i...
Analiza sintaktičke složenosti dječjeg pripovjednog diskursa
Analiza sintaktičke složenosti dječjeg pripovjednog diskursa
Magdalena Bedeković
Diskurs je jezična cjelina u kojoj je moguće utvrditi ovisnost jednih jezičnih jedinica o drugima, a temeljno svojstvo mu je jezična dovršenost (Barić i sur., 1997). Jedan od oblika diskursa je pripovijedanje te se ono često rabi kao jezični uzorak za analizu dječjeg jezika. U ovom radu pripovijedanje se istraživalo na mikrostrukturnoj razini, odnosno proučavala se sintaktička složenost dječjeg pripovjednog diskursa. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati sintaktičku...
Analiza tema pripovjednih uzorka djece osnovnoškolske dobi
Analiza tema pripovjednih uzorka djece osnovnoškolske dobi
Anamarija Galović
Pripovijedanje osobnih priča predstavlja važan aspekt dječjega razvoja u kojem dijete objedinjava sva svoja usvojena znanja iz različitih sfera. Navedeno govori u prilog potrebi za detaljnim opisivanjem razvoja i obilježja pripovijedanja djece urednog razvoja, i to na svim razinama. Vještina pripovijedanja djece urednog razvoja tema je mnogih istraživanja, no mali broj njih usmjerio se na analizu tema njihovih priča. Stoga je cilj ovog rada odrediti o kojim temama djeca...
Analiza vrste pogrešaka na TROG-2:HR kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Analiza vrste pogrešaka na TROG-2:HR kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Urša Peša
Razvojni jezični poremećaj (RJP) je značajno odstupanje u usvajanju i uporabi jezika koje karakteriziraju jezične sposobnosti niže u odnosu na kronološku dob, bez prisutnih neuroloških, senzoričkih, motoričkih i intelektualnih odstupanja (Leonard, 2014). Test razumijevanja gramatike-II-hrvatsko izdanje (TROG-2:HR; Bishop, Kuvač Kraljević i sur., 2014) neizostavan je mjerni instrument prilikom procjene jezičnih teškoća koji ispituje razumijevanje sintaktičkih struktura...
Aplikacija za probir cerebralnog oštećenja vida
Aplikacija za probir cerebralnog oštećenja vida
Iva Mudri
Cerebralno oštećenje smatra se vodećim uzrokom vizualnih disfunkcija u razvijenim zemljama. Ovo je nadasve heterogeno oštećenje koje se može manifestirati na različite načine odnosno izazvati različite teškoće. Specifičnost ovog oštećenja uz njegovu učestalost stvaraju iznimnu potrebu za pravodobnom dijagnozom. Imajući na umu utjecaj ovog oštećenja na različita područja razvoja djeteta, od posture do socijalnih vještina, značaj probira i dijagnostike se pojačava. Svi...
Art/ekspresivne terapije u psihosocijalnoj onkologiji
Art/ekspresivne terapije u psihosocijalnoj onkologiji
Nicol Dotlić
Podaci iz Registra za rak Republike Hrvatske (2015) govore da je rak drugi najvaţniji uzrok smrti što ga čini značajnim problemom stanovništva Hrvatske. Proces dijagnoze malignog oboljenja je za pacijenta tjeskobno vrijeme. Osobe koje su preţivjele rak dojke suočavaju se sa mnogim psihosocijalnim i fizičkim teškoćama, problemom na području slike tijela, problemima sa seksualnošću, stresom, depresijom. Art-ekspresivne terapije u psihosocijalnoj onkologiji obraĎuju emocije koje...
Asistivna tehnologija u kliničkoj praksi edukacijskog rehabilitatora
Asistivna tehnologija u kliničkoj praksi edukacijskog rehabilitatora
Andrea Perić
Asistivna tehnologija značajno poboljšava svakodnevno funkcioniranje i neovisnost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Primjena odgovarajućeg modela procjene predstavlja važan korak prilikom odabira odgovarajućeg asistivnog rješenja. Cilj ovog istraživanja je opisati primjenu dva modela procjene u kliničkoj praksi edukacijskog rehabilitatora kojima će se utvrditi sposobnosti, potrebe djeteta i zadatci koje treba napraviti te će se odabrati odgovarajuća asistivna...
Asistivna tehnologija za oboljele od Parkinsonove bolesti
Asistivna tehnologija za oboljele od Parkinsonove bolesti
Josipa Kravaršćan
Tehnologija se danas rapidno razvija i napreduje, a time i korištenje tehnologije za pomoć osobama s invaliditetom. Asistivna tehnologija ima važnost u rehabilitaciji osoba s Parkinsonovom bolešću. Liječenje Parkinsonove bolesti složeno je i doživotno te zbog toga zahtjeva kontinuiranu i otvorenu suradnju između bolesnika i svih članova multidisciplinarnog tima, kao i korištenje asistivne tehnologije. S obzirom na navedeno, u ovome radu biti će prikazana neka asistivna rješenja...
Asistivna tehnologija za orijentaciju i kretanje osoba oštećena vida
Asistivna tehnologija za orijentaciju i kretanje osoba oštećena vida
Mihaela Jurčević
U nastojanju da se prevladaju ili smanje teškoće uzrokovane oštećenjem vida, opširna istraživanja posvećena su razvoju asistivnih sustava. U životu osoba s oštećenim vidom postoji konstantna potreba za asistivnim tehnologijama, koje bi im omogućile da se kreću i orijentiraju u prostoru, što je važno zbog održavanja socijalnih kontakata, zapošljavanja i kvalitete života općenito. Postoje različite definicije asistivnih tehnologija. Ali svima je zajedničko da se radi o...
Asperger sindrom i empatija
Asperger sindrom i empatija
Ivana Mišković
Asperger sindrom jedan je od poremećaja iz spektra autizma. Njegova obilježja su nedostatak socijalno komunikacijskih vještina i neuobičajeno usko područje interesa uz prisutnost stereotipnih ponašanja. Specifičan je zbog izostanka odgode u verbalnom razvoju, prosječnih ili nadprosječnih intelektualnih sposobnosti te razvijenih vještina brige o sebi. Empatija je vještina koja nam omogućuje prepoznavanje emocionalnih stanja i razmišljanja drugih, a time i nesmetano društveno...
Audiološki profil pacijenata s rascjepom nepca
Audiološki profil pacijenata s rascjepom nepca
Barbara Klarić
Rascjepi usne i nepca ubrajaju se među najčešće kongenitalne malformacije glave i vrata, s procijenjenom incidencijom od 1,25 na 1000 novorođene djece. Ovaj kompleksan i multidimenzionalan fenomen utječe na izgled, gutanje, hranjenje, sluh, govor, glas te cjelokupnu kvalitetu života pojedinca, zbog čega njegovo uspješno liječenje ovisi o multidisciplinarnoj suradnji stručnjaka različitih profila. Rascjep nepca usko je vezan uz disfunkciju Eustahijeve tube uslijed koje dolazi do...
Autizam i empatija
Autizam i empatija
Lucija Batinić
Autizam je neurorazvojni poremećaj obilježen različitim funkcioniranjem na području socijalne komunikacije, mišljenja i ponašanja. Empatija je sposobnost koja nam omogućuje da razumijemo kako se druga osoba osjeća ili o čemu razmišlja, da shvatimo njene namjere i predvidimo njeno ponašanje. Empatija ima dvije dimenzije – kognitivnu i afektivnu. Važnost empatije za čovjekove društvene interakcije i suradnju među ljudima neupitna je i stoga je predmet brojnih...

Paginacija