Paginacija

Analiza longitudinalnih studija iz područja kriminalne karijere
Analiza longitudinalnih studija iz područja kriminalne karijere
Marija Murat
Koncept kriminalne karijere, iako relativno nov, sve se više obrađuje u znanstvenoj literaturi temeljem čijih se rezultata dobivaju nove spoznaje o razlozima početka, ustrajanja i prestanka činjenja kaznenih djela. Na temelju tog koncepta nastale su neke od novijih kriminoloških teorija koje daju novi pogled, kako na počinitelje, tako i na osobitosti samih kaznenih djela. Temeljem ranijih radova kao što su Glueck i Glueck (1930) te Clifforda Shawa (1930), kriminalna karijera je dala...
Analiza pristupačnosti prometnog kompleksa grada Splita za samostalno kretanje osoba oštećena vida
Analiza pristupačnosti prometnog kompleksa grada Splita za samostalno kretanje osoba oštećena vida
Anđela Čeprnja
Autobusni i željeznički kolodvor te trajektna luka jedni su od najprometnijih i najfrekventnijih prometnih kompleksa grada Splita. Smješteni u samom centru grada, omogućavaju transfer putnika i tereta cestovnim, željezničkim i pomorskim putem. Ono što ih obilježava je jako visoka fluktuacija prometa, a pogotovo za vrijeme ljetne turističke sezone. Ovakva jedinstvena područja povećane kompleksnosti prometa znaju biti otežana za samostalno kretanje osobe oštećena vida ukoliko im...
Analiza pristupačnosti studentskih domova u gradu Zagrebu za samostalan život studenata oštećena vida te prijedlog preporuka za poboljšanje pristupačnosti
Analiza pristupačnosti studentskih domova u gradu Zagrebu za samostalan život studenata oštećena vida te prijedlog preporuka za poboljšanje pristupačnosti
Magdalena Batinić
Studentska naselja su mjesta stanovanja studenata za vrijeme visokog obrazovanja. Pravo na smještaj imaju svi studenti koji polaze visokoobrazovnu instituciju izvan mjesta prebivališta. Kako bi život u studentskim naseljima za sve studente bio ugodan i kvalitetan nužno je da ova naselja budu pristupačna za studente s poteškoćama. U fokusu ovog rada i provedenog istraživanja jest populacija studenata oštećena vida kao jedna od najbrojnijih podskupina studenata s...
Analiza pritužbi zatvorenika s obzirom na obilježja podnostitelja
Analiza pritužbi zatvorenika s obzirom na obilježja podnostitelja
Ema Grubišić
Zatvorenici, kao i sva ljudska bića, uživaju i sva ljudska prava. Jedino ljudsko pravo koje im je oduzeto jest sloboda. Upravo zato, država ima obvezu zaštititi njihova ljudska prava, ali i posebna prava koja zatvorenici imaju s obzirom na njihov položaj. Jedno od njihovih prava je pravo na podnošenje pritužbi, koju zatvorenik može podnijeti ukoliko smatra da je došlo do uskraćivanja zajamčenog/ih prava. U radu su detaljnije opisani dokumenti koji uređuju ljudska prava i...
Analiza sintaktičke složenosti dječjeg pripovjednog diskursa
Analiza sintaktičke složenosti dječjeg pripovjednog diskursa
Magdalena Bedeković
Diskurs je jezična cjelina u kojoj je moguće utvrditi ovisnost jednih jezičnih jedinica o drugima, a temeljno svojstvo mu je jezična dovršenost (Barić i sur., 1997). Jedan od oblika diskursa je pripovijedanje te se ono često rabi kao jezični uzorak za analizu dječjeg jezika. U ovom radu pripovijedanje se istraživalo na mikrostrukturnoj razini, odnosno proučavala se sintaktička složenost dječjeg pripovjednog diskursa. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati sintaktičku...
Analiza tema pripovjednih uzorka djece osnovnoškolske dobi
Analiza tema pripovjednih uzorka djece osnovnoškolske dobi
Anamarija Galović
Pripovijedanje osobnih priča predstavlja važan aspekt dječjega razvoja u kojem dijete objedinjava sva svoja usvojena znanja iz različitih sfera. Navedeno govori u prilog potrebi za detaljnim opisivanjem razvoja i obilježja pripovijedanja djece urednog razvoja, i to na svim razinama. Vještina pripovijedanja djece urednog razvoja tema je mnogih istraživanja, no mali broj njih usmjerio se na analizu tema njihovih priča. Stoga je cilj ovog rada odrediti o kojim temama djeca...
Analiza vrste pogrešaka na TROG-2:HR kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Analiza vrste pogrešaka na TROG-2:HR kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Urša Peša
Razvojni jezični poremećaj (RJP) je značajno odstupanje u usvajanju i uporabi jezika koje karakteriziraju jezične sposobnosti niže u odnosu na kronološku dob, bez prisutnih neuroloških, senzoričkih, motoričkih i intelektualnih odstupanja (Leonard, 2014). Test razumijevanja gramatike-II-hrvatsko izdanje (TROG-2:HR; Bishop, Kuvač Kraljević i sur., 2014) neizostavan je mjerni instrument prilikom procjene jezičnih teškoća koji ispituje razumijevanje sintaktičkih struktura...
Aplikacija za probir cerebralnog oštećenja vida
Aplikacija za probir cerebralnog oštećenja vida
Iva Mudri
Cerebralno oštećenje smatra se vodećim uzrokom vizualnih disfunkcija u razvijenim zemljama. Ovo je nadasve heterogeno oštećenje koje se može manifestirati na različite načine odnosno izazvati različite teškoće. Specifičnost ovog oštećenja uz njegovu učestalost stvaraju iznimnu potrebu za pravodobnom dijagnozom. Imajući na umu utjecaj ovog oštećenja na različita područja razvoja djeteta, od posture do socijalnih vještina, značaj probira i dijagnostike se pojačava. Svi...
Art/ekspresivne terapije u psihosocijalnoj onkologiji
Art/ekspresivne terapije u psihosocijalnoj onkologiji
Nicol Dotlić
Podaci iz Registra za rak Republike Hrvatske (2015) govore da je rak drugi najvaţniji uzrok smrti što ga čini značajnim problemom stanovništva Hrvatske. Proces dijagnoze malignog oboljenja je za pacijenta tjeskobno vrijeme. Osobe koje su preţivjele rak dojke suočavaju se sa mnogim psihosocijalnim i fizičkim teškoćama, problemom na području slike tijela, problemima sa seksualnošću, stresom, depresijom. Art-ekspresivne terapije u psihosocijalnoj onkologiji obraĎuju emocije koje...
Asistivna tehnologija u kliničkoj praksi edukacijskog rehabilitatora
Asistivna tehnologija u kliničkoj praksi edukacijskog rehabilitatora
Andrea Perić
Asistivna tehnologija značajno poboljšava svakodnevno funkcioniranje i neovisnost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Primjena odgovarajućeg modela procjene predstavlja važan korak prilikom odabira odgovarajućeg asistivnog rješenja. Cilj ovog istraživanja je opisati primjenu dva modela procjene u kliničkoj praksi edukacijskog rehabilitatora kojima će se utvrditi sposobnosti, potrebe djeteta i zadatci koje treba napraviti te će se odabrati odgovarajuća asistivna...
Asistivna tehnologija za oboljele od Parkinsonove bolesti
Asistivna tehnologija za oboljele od Parkinsonove bolesti
Josipa Kravaršćan
Tehnologija se danas rapidno razvija i napreduje, a time i korištenje tehnologije za pomoć osobama s invaliditetom. Asistivna tehnologija ima važnost u rehabilitaciji osoba s Parkinsonovom bolešću. Liječenje Parkinsonove bolesti složeno je i doživotno te zbog toga zahtjeva kontinuiranu i otvorenu suradnju između bolesnika i svih članova multidisciplinarnog tima, kao i korištenje asistivne tehnologije. S obzirom na navedeno, u ovome radu biti će prikazana neka asistivna rješenja...
Asistivna tehnologija za orijentaciju i kretanje osoba oštećena vida
Asistivna tehnologija za orijentaciju i kretanje osoba oštećena vida
Mihaela Jurčević
U nastojanju da se prevladaju ili smanje teškoće uzrokovane oštećenjem vida, opširna istraživanja posvećena su razvoju asistivnih sustava. U životu osoba s oštećenim vidom postoji konstantna potreba za asistivnim tehnologijama, koje bi im omogućile da se kreću i orijentiraju u prostoru, što je važno zbog održavanja socijalnih kontakata, zapošljavanja i kvalitete života općenito. Postoje različite definicije asistivnih tehnologija. Ali svima je zajedničko da se radi o...

Paginacija