Paginacija

Doprinos glazbenih aktivnosti socijalnim interakcijama kod učenika s poremećajem iz spektra autizma u inkluzivnom razredu
Doprinos glazbenih aktivnosti socijalnim interakcijama kod učenika s poremećajem iz spektra autizma u inkluzivnom razredu
Kristina Papić
Uključivanje djece s razvojnim teškoćama u sustav redovnog školovanja trebala bi biti osnova obrazovne inkluzije. U djecu s teškoćama u razvoju ubrajaju se i djeca s poremećajem iz spektra autizma. Pri provedbi iste, zadaća svake odgojno-obrazovne institucije je uvažiti te prihvatiti različitosti među učenicima, kako bi socijalne interakcije u inkluzivnom razredu bile poticaj u procesu učenja i poučavanja, a ne ‘’kamen spoticanja’’ za učenike s razvojnim teškoćama....
Doprinos obiteljskih čimbenika suicidalnim simptomima adolescenata
Doprinos obiteljskih čimbenika suicidalnim simptomima adolescenata
Iva Devčić
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi doprinos obiteljskih čimbenika, točnije komunikacije, suicidalnim simptomima adolescenata Varaždinske županije. Uz navedeno ispitane su dobne i spolne razlike u iskazivanju suicidalnih simptoma te percepciji obiteljske komunikacije. Istraživanje je dio šireg projekta pod nazivom "Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj" provedenog između 2017. i 2019. godine od strane Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a u ovom radu korišten...
Dostupnost i uporaba asistivne tehnologije u obrazovanju djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj
Dostupnost i uporaba asistivne tehnologije u obrazovanju djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj
Ivana Vinčić
Cilj ovog istraživanja bio je ustvrditi dostupnost i uporabu asistivnih tehnologija u obrazovanju i rehabilitaciji djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj te usmjeriti pozornost na područja vezana uz razvoj asistivnih tehnologija i njihovu uporabu. Motorički poremećaji i kronične bolesti jesu pojava koja prvenstveno podrazumijeva ispodprosječno tjelesno funkcioniranje različite fenomenologije i etiologije. Asistivne i rehabilitacijske tehnologije...
Doživljaj institucionalnog tretmana u odgojnim domovima iz perspektive korisnika i stručnjaka
Doživljaj institucionalnog tretmana u odgojnim domovima iz perspektive korisnika i stručnjaka
Ivana Gazilj
Cilj rada bio je istražiti i opisati kako sami mladi, korisnici odgojnih domova, doživljavaju svoj boravak u instituciji i tretman koji se tamo provodi. Također, htjela se dobiti perspektiva stručnjaka o tretmanu koji se provodi u instituciji u kojoj rade. Za potrebe provedbe istraživanja korišten je kvalitativni istraživački pristup. Podaci su prikupljeni putem fokusnih grupa u odgojnim domovima Mali Lošinj i Ivanec, nakon čega je njihov sadržaj obrađen kvalitativnom analizom. ...
Doživljaj profesora od strane učenika te procjena učeničke perspektive od strane profesora
Doživljaj profesora od strane učenika te procjena učeničke perspektive od strane profesora
Marija Studenović
Uloga profesora u obrazovanju i odgoju učenika značajna je budući da profesor svojim stručnim i teorijskim znanjem te svojom osobnošću oblikuje nastavni proces i usmjerava učenike. Doživljaj pristupa profesora nastavi te doživljaj odnosa s profesorima povezuje se sa zadovoljstvom učenika školom, njihovim postignućima i ponašanjima u školi. Problemi koji nastaju u razredu najčešće su posljedica nepostojanja uvida u međusobne perspektive učenika i profesora koji su glavni...
Doživljaj roditeljskog nasilnog ponašanja, podrške i pritiska za ostvarivanje sportskog uspjeha kod mladih nogometaša
Doživljaj roditeljskog nasilnog ponašanja, podrške i pritiska za ostvarivanje sportskog uspjeha kod mladih nogometaša
Dajana Jajčević
Temeljni cilj ovog diplomskog rada je istražiti doživljaj roditeljskog nasilnog ponašanja, podrške i pritiska za ostvarivanje sportskog uspjeha mladih nogometaša. Specifični ciljevi su utvrditi u kojoj mjeri i na koji način mladi nogometaši na području grada Zagreba doživljavaju podršku roditelja, u kojoj mjeri i na koji način mladi doživljavaju pritisak roditelja za ostvarivanje sportskog uspjeha, te u kojoj mjeri i na koji način doživljavaju nasilno ponašanje roditelja...
Doživljaj slike tijela u odraslih osoba s motoričkim poremećajima
Doživljaj slike tijela u odraslih osoba s motoričkim poremećajima
Jelena Jerković
Motoričke poremećaje se definira kao poremećaje grube i fine motorike, ali i balansa tijela koji podrazumijevaju ispodprosječno tjelesno funkcioniranje i značajno onemogućavaju osobu u svakodnevnom životu. Motorički poremećaji su vrlo kompleksni jer često dolaze udruženo s drugim poremećajima kao što su poremećaji senzorike, percepcije, kognicije, komunikacije, ponašanja, s epilepsijom i sekundarnim mišićnokoštanim problemima. Posljedice tog oštećenja stoga ostavljaju...
Drama kao sredstvo izražavanje kod osoba s ADHD-om
Drama kao sredstvo izražavanje kod osoba s ADHD-om
Dijana Galić
Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (u daljnjem tekstu ADHD, od engl. naziva Attention Deficit Hiperactivity Disorder) općenito se smatra neurobiološkim poremećajem. Karakterizira ga nemogućnost održavanja usmjerene pozornosti, impulzivnost i hiperaktivnost. Osobe s ovim simptomom često imaju problema s održanjem pozornosti, pamćenjem i organiziranjem poslova. Također, često djeluju prije nego su razmislile o svom postupku i posljedicama, te imaju problema s pravilnim...
Dramski pristup u poticanju socijalne kompetencije kod učenika s cerebralnom paralizom
Dramski pristup u poticanju socijalne kompetencije kod učenika s cerebralnom paralizom
Ana Maria Rorić
Socijalna kompetencija može se definirati kao odnos prema sebi i svojim osjećajima te odnos prema drugima, njihovim osjećajima i potrebama. Smatra se da je dijete socijalno kompetentno ukoliko je usvojilo prosocijalna ponašanja (npr. dijeljenje, pomaganje, suradnja…) i određene vještine koje mu omogućavaju razumijevanje svoje okoline i snalaženje u svakodnevnim situacijama te uspješno postizanje osobnih ciljeva. Ukoliko ima usvojena ta ponašanja, u odnosima s vršnjacima i...
Dramski pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Dramski pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Andra Musulin
Važnost rada na socijalnim vještinama je među stručnjacima i u literaturi jasno istaknuta, no ona je i dalje u praksi često zanemarena. Dramske tehnike su sve više primjenjivane u radu s djecom s teškoćama u razvoju, a osobito sa djecom s poremećajima iz autističnog spektra (PAS). Razlog tomu je među ostalom to što se radi o aktivnoj metodi koja omogućava učenje socijalnih vještina u zaštićenim uvjetima ali imitirajući prirodno okruženje. U ovom radu je prikazan...
Dramski pristup u rehabilitaciji počinitelja kaznenih djela
Dramski pristup u rehabilitaciji počinitelja kaznenih djela
Nives Strah
Rehabilitacija počinitelja kaznenih djela je rezultat bilo koje planirane intervencije usmjerene prema počinitelju koji ide u pravcu reduciranja kriminalne aktivnosti, bilo da je riječ o postignutoj promjeni u ličnosti, vještinama, vrijednostima ili ponašanju. Smanjenje recidivizma glavni je cilj provođenja rehabilitacijskih intervencija. Programi tretmana u Hrvatskoj dijele se na 3 razine: opći tretmani programa, posebni tretmani programa i mali rehabilitacijski programi ili...
Dramsko izražavanje djece s motoričkim poremećajima
Dramsko izražavanje djece s motoričkim poremećajima
Nevena Sršen
Dramska sposobnost je svojstvena svim ljudima i prirođena im je kao jezik i gesta dok su dramske interakcije dio svakidašnjeg života čovjeka. Drama omogućava ljudima da ispričaju svoju priču i podjele je s drugima, što je potreba koju svi nosimo u sebi. Dramska terapija predstavlja oblik akcijske psihodrame u kojoj pojedinci, često s drugima u grupi, igraju uloge u terapijske svrhe. Psihodrama predstavlja oblik akcijske psihoterapije gdje je protagonist u ulozi sebe unutar...

Paginacija