Paginacija

Dobno specifična obilježja spontano generiranih pokreta u dojenčeta
Dobno specifična obilježja spontano generiranih pokreta u dojenčeta
Julija Goleš
Uvid u normalnu funkciju fetalnog mozga, ali i prenatalno otkrivanje poremećaja, omogućava nam procjena spontano generiranih pokreta. Spontano generirani pokreti su pokreti fetusa i mladog dojenčeta koji se očituju dobno specifičnim obilježjima u dvije faze: fazi uvijanja i fazi vrpoljenja. Razlikujemo normalan i tri tipa abnormalnih spontano generiranih pokreta, a to su siromašni, grčevito – sinkronizirani i kaotični spontani pokreti. Istraživanja pokazuju da je prediktivna...
Dojenje djece s Downovim sindromom
Dojenje djece s Downovim sindromom
Dijana Miočić
Sve poznate i znanstveno dokazane prednosti dojenja mnogostruko dolaze do izražaja za djecu s Downovim sindromom. Dojenje nije samo optimalno hranjenje, nego i lijek koji štiti, sprječava i liječi bolesti. Dojenje osigurava nužan tjelesni kontakt i obilje senzorne stimulacije potrebne za optimalan razvoj djeteta. Čin dojenja osigurava prvu oralno motoričku stimulaciju potrebnu za disocijaciju i pravilan tonus mišića čeljusti, usana i jezika djeteta, odnosno temelj za pravilnu...
Dojenje kao protektivan faktor
Dojenje kao protektivan faktor
Nina Barić
Uvod:Majčino mlijeko jedini je prirodan izvor svih hranjivih sastojaka koji su potrebni novorođenčetu. Nizom dugogodišnjih istraživanja dokazane su mnoge prednosti dojenja i majčinog mlijeka za zdravlje, rast i razvoj djeteta, ali ne samo djeteta već i za zdravlje njihovih majki. Također je potvrđeno kako se sastav majčinog mlijeka razlikuje kod žena koje su prijevremeno rodile jer sadržava drugačije sastojke koji su nužno potrebni nedonoščadi za kvalitetan rast i...
Doprinos autizma na obitelj i iskustvo obiteljske podrške iz perspektive sestara i braće
Doprinos autizma na obitelj i iskustvo obiteljske podrške iz perspektive sestara i braće
Marta Pintarić
S obzirom na specifične teškoće i karakteristike koje proizlaze iz samog poremećaja iz spektra autizma (PSA), obitelj poprima novu ulogu te se suočava s raznim zahtjevima i promjenama. Obitelj ima značajnu ulogu u pružanju podrške članu s PSA, a s obzirom na to da u obiteljima dolazi do preraspodjela uloga, sestre i braća nerijetko zauzimaju one uloge koje olakšavaju opterećenje roditelja. Cilj ovog rada je stoga prikazati doprinos PSA obitelji, kao i različita iskustva...
Doprinos glazbenih aktivnosti socijalnim interakcijama kod učenika s poremećajem iz spektra autizma u inkluzivnom razredu
Doprinos glazbenih aktivnosti socijalnim interakcijama kod učenika s poremećajem iz spektra autizma u inkluzivnom razredu
Kristina Papić
Uključivanje djece s razvojnim teškoćama u sustav redovnog školovanja trebala bi biti osnova obrazovne inkluzije. U djecu s teškoćama u razvoju ubrajaju se i djeca s poremećajem iz spektra autizma. Pri provedbi iste, zadaća svake odgojno-obrazovne institucije je uvažiti te prihvatiti različitosti među učenicima, kako bi socijalne interakcije u inkluzivnom razredu bile poticaj u procesu učenja i poučavanja, a ne ‘’kamen spoticanja’’ za učenike s razvojnim teškoćama....
Doprinos obiteljske otpornosti razvojnim ishodima djece i mladih
Doprinos obiteljske otpornosti razvojnim ishodima djece i mladih
Romana Ruškan
Otpornost se može definirati kao sposobnost oporavka ili prevladavanja nekog oblika nevolje te pojedinac, unatoč neugodnom događaju ili situaciji, dolazi do pozitivnih ishoda. Postoji više razina otpornosti te će se u ovom radu naglasak staviti na obiteljsku otpornost koja predstavlja procese suočavanja i prilagodbe koji se odvijaju u obitelji kao funkcionalnoj jedinici. Svrha ovog diplomskog rada jest kritički se osvrnuti na doprinos obiteljske otpornosti razvojnim ishodima djece i...
Doprinos obiteljskih čimbenika suicidalnim simptomima adolescenata
Doprinos obiteljskih čimbenika suicidalnim simptomima adolescenata
Iva Devčić
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi doprinos obiteljskih čimbenika, točnije komunikacije, suicidalnim simptomima adolescenata Varaždinske županije. Uz navedeno ispitane su dobne i spolne razlike u iskazivanju suicidalnih simptoma te percepciji obiteljske komunikacije. Istraživanje je dio šireg projekta pod nazivom "Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj" provedenog između 2017. i 2019. godine od strane Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a u ovom radu korišten...
Doprinos odnosa sestara i braće s osobama s autizmom na odnos s roditeljima
Doprinos odnosa sestara i braće s osobama s autizmom na odnos s roditeljima
Hana Fajtović
Poremećaj iz spektra autizma (u daljnjem radu koristit će se pojam autizam kao uvažavanje preferencije osoba s poremećajem iz spektra autizma) predstavlja neurorazvojni poremećaj koji utječe na socijalne interakcije, komunikaciju i ponašanje. Autizam može donijeti različite izazove samim osobama s autizmom, ali i cijeloj obitelji pri čemu neki od tih izazova donose pozitivne učinke, a neki i nepovoljne kako obitelji tako i sestrama i braći. Autizam može poremetiti dnevne rutine...
Dostupnost i uporaba asistivne tehnologije u obrazovanju djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj
Dostupnost i uporaba asistivne tehnologije u obrazovanju djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj
Ivana Vinčić
Cilj ovog istraživanja bio je ustvrditi dostupnost i uporabu asistivnih tehnologija u obrazovanju i rehabilitaciji djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj te usmjeriti pozornost na područja vezana uz razvoj asistivnih tehnologija i njihovu uporabu. Motorički poremećaji i kronične bolesti jesu pojava koja prvenstveno podrazumijeva ispodprosječno tjelesno funkcioniranje različite fenomenologije i etiologije. Asistivne i rehabilitacijske tehnologije...
Dostupnost usluga asistivne tehnologije u zemljama Europske unije
Dostupnost usluga asistivne tehnologije u zemljama Europske unije
Antonija Vranković
Asistivna tehnologija (AT) podrazumijeva bilo koji predmet, dio opreme ili sustav proizvoda, bilo da su nabavljeni komercijalno, modificirani ili prilagođeni, a njihova funkcija je da doprinese poticanju, održavanju ili poboljšanju funkcionalnih vještina djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i starijih osoba. Uključuje i sve usluge vezane za procjenu, nabavu, implementaciju, korištenje i evaluaciju AT. Nadalje, tehnologija se prvenstveno promatra kao čimbenik ...
Doživljaj grupne kohezije kod mladih u izvanobiteljskoj skrbi
Doživljaj grupne kohezije kod mladih u izvanobiteljskoj skrbi
Lea Jerković
Jedna od glavnih ljudskih potreba je težnja za drugim ljudskim kontaktom što ostvarujemo kroz pripadanje različitim grupama. Kako je grupa jedan živi i dinamički organ, odnosi s ostalim članovima grupe se s vremenom mijenjaju; ljudi se zbližavaju, stvaraju se bliski emocionalni odnosi ili s druge strane distancirani, profesionalni odnosi. Sve te promjene koje se dešavaju unutar grupe, stručnjaci nazivaju grupnim procesima. Jedan od elemenata grupnog procesa je grupna kohezija. Ona...
Doživljaj institucionalnog tretmana u odgojnim domovima iz perspektive korisnika i stručnjaka
Doživljaj institucionalnog tretmana u odgojnim domovima iz perspektive korisnika i stručnjaka
Ivana Gazilj
Cilj rada bio je istražiti i opisati kako sami mladi, korisnici odgojnih domova, doživljavaju svoj boravak u instituciji i tretman koji se tamo provodi. Također, htjela se dobiti perspektiva stručnjaka o tretmanu koji se provodi u instituciji u kojoj rade. Za potrebe provedbe istraživanja korišten je kvalitativni istraživački pristup. Podaci su prikupljeni putem fokusnih grupa u odgojnim domovima Mali Lošinj i Ivanec, nakon čega je njihov sadržaj obrađen kvalitativnom analizom. ...

Paginacija