master's thesis
Art and disability

Seana Demark (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleUmjetnost i invaliditet
AuthorSeana Demark
Mentor(s)Damir Miholić (thesis advisor)
Abstract
Uloga umjetnosti u društvu danas, a i od početka ljudske civilizacije, bila je značajna. Mogućnost osobe da se izrazi u raznim umjetničkim pravcima ostaje pravo koje bi svi trebali imati jednake prilike u ostvarivanju. Osobe s invaliditetom kroz dugačku povijest u kojoj su uključeni razni oblici ugnjetavanja, diskriminacije i nehumana postupanja nisu iznimka. Takav tretman društva prema osobama s invaliditetom ostavio je trag iz kojeg je, uz pomoć borbe za ljudska prava započetim u dvadesetom stoljeću, iznikla kultura invaliditeta koja pretpostavlja osjećaj zajedničkog identiteta i ciljeva. U kontekstu kulture invaliditeta, dolazi do pokreta umjetnosti invaliditeta koji se temelji na izražavanju umjetnika s invaliditetom kroz razne medije i političke aktivnosti kako bi iskoristili svoje pravo na izražavanje i prikazali realnu sliku invaliditeta i pri tome utjecali na postojeće stereotipe. Uz stvaranje umjetničkih djela u pokretu umjetnosti invaliditeta bitan je i aspekt pristupačnosti raznim sadržajima. Bez omogućivanja pristupa za sve, društvo nikada neće biti u potpunosti inkluzivno, stoga je od neizmjerne važnosti utjecati na stvaranje prikladnog dizajna i uvođenja potrebnih komunikacijskih uređaja kako bi svi imali jednake šanse u stvaranju i uživanju kulturnih i društvenih sadržaja. Cjelokupni pokret umjetnosti i kulture invaliditeta značajan je kako za osobe s invaliditetom tako i za društvo u cjelini. Prikaz iskustva života s invaliditetom kroz umjetnost značajan je korak prema ostvarivanju jednakih prava, pristupa i odnosa s društvom koji se ne temelji na neznanju, predrasudama i strahu.
Keywordsart people with disabilities disability culture disability art accessibility
Parallel title (English)Art and disability
Committee MembersDamir Miholić (committee chairperson)
Renata Martinec (committee member)
Renata Pinjatela (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
The role of art in the society today and from the beginning of the human civilization was significant. The possibility of a person to express itself in different art forms remains a right which everybody should have the same opportunity to achieve. People with disabilities have a long history in which are involved different kinds of oppression, discrimination and inhuman behaviors are no exception. That kind of society treatman towards people with disabilites left the mark from which, with the help from the movement for human rights that began in twentieth century, emerged disability culture that presumes feeling of collective identity and goals. In the context of disability culuture we come to the disability art movement which is based on artists with disabilities expressing through different kinds of media and political activities so they could use their right to express themselves and show the real picture of disability and with that, influence the existing stereotypes. With the creations of art works in the disability art movement, aspect of accessibility to different kind of contents is also important. Without enabling access for all, society will never be completely inclusive, that's why it's very important to affect on creating appropriate design and initiation of needed communication systems so everybody could have the same opportunity in creating and consuming cultural and social contents. The importance of the entire disability art and culture movement is significant for people with disabilites and also for the whole society. The illustration of the experience of living with disability through art is a significant step towards achieving the same rights, access and relationship with society that is not based on ignorance, prejudice and fear.
Parallel keywords (Croatian)umjetnost osobe s invaliditetom kultura invaliditeta umjetnost invaliditeta pristupačnost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:633879
CommitterIvanka Šarić