diplomski rad
Umjetnost i invaliditet

Seana Demark (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet