Pages

Sustavi rane podrške djeci s teškoćama u razvoju iz perspektive roditelja i stručnjaka
Sustavi rane podrške djeci s teškoćama u razvoju iz perspektive roditelja i stručnjaka
Katarina Šarčević Ivić-Hofman
Rana intervencija u djetinjstvu obuhvaća širok spektar postupaka, od rođenja djeteta do polaska u školu, s ciljem poboljšanja zdravlja i dobrobiti djece, njihovih kompetencija, minimiziranja razvojnih teškoća, ublažavanja postojećih teškoća, prevencije funkcionalnog pogoršanja, promoviranja adaptivnog roditeljstva i poboljšanja funkcioniranja obitelji (Pinjatela i Joković Oreb, 2010). Uključuje pružanje podrške obitelji (djeci, njihovim roditeljima te drugim članovima...
Uloga korisnika u učinkovitosti i jednakosti implementacije politike prema osobama s invaliditetom
Uloga korisnika u učinkovitosti i jednakosti implementacije politike prema osobama s invaliditetom
Ivona Makvić Salaj
Politika za osobe s invaliditetom izravno utječe na oko 8 % posto populacije u Hrvatskoj koju najčešće karakteriziraju niska razina obrazovanja, otežana zapošljivost te rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Povijesne promjene u poimanju invaliditeta utjecale su i na politiku za osobe s invaliditetom koja se iz dvije pridjevske politike (socijalne i zdravstvene) transformirala u složenu ili politiku klastera (Petek, 2010). U disertaciji se istražuje obrazovna politika...
Utjecaj društvenokorisnog rada na mentalno zdravlje korisnika socijalne pomoći
Utjecaj društvenokorisnog rada na mentalno zdravlje korisnika socijalne pomoći
Dinka Caha
Nezaposleni korisnici socijalne pomoći teže pronalaze posao zbog čega se putem aktivacijskih mjera nastoji jačati razina njihove zapošljivosti. Jedna od aktivacijskih mjera je društvenokoristan rad koji svojim karakteristikama zrcali određene aspekte okoline plaćenog rada. Ovaj doktorski rad ispituje ulogu društvenokorisnoga rada u očuvanju mentalnog zdravlja, ostvarenju latentnih funkcija zaposlenja te doživljaju podrške zajednice kod nezaposlenih korisnika socijalne pomoći. S...

Pages