Pages

Intervencije za smanjivanje nepoželjnih ponašanja djeteta s poremećajem iz spektra autizma-prikaz slučaja
Intervencije za smanjivanje nepoželjnih ponašanja djeteta s poremećajem iz spektra autizma-prikaz slučaja
Ivana Blažinčić
Poremećaj iz spektra autizma odnosi se na odstupanja u socijalnoj komunikaciji i interakciji te na atipičnosti u općem ponašanju i interesima. Kod djece s poremećajem iz spektra autizma česta pojava su nepoželjna ponašanja, a u njihovoj prevenciji i smanjivanju veoma su učinkovite bihevioralne intervencije. Sveobuhvatna funkcionalna procjena ponašanja prvi je korak u izradi kvalitetnog plana podrške koji se veže uz nepoželjna ponašanja. Cilj ovog diplomskog rada bio je prije...
Intervencije za ublažavanje i otklanjanje nepoželjnih oblika ponašanja u djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi
Intervencije za ublažavanje i otklanjanje nepoželjnih oblika ponašanja u djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi
Ivana Slavinić
Nepoželjna ponašanja kao što su agresija, samoozljeđivanje, destruktivnost i samostimulacije, česta su pojava u osoba s invaliditetom. Procjenjuje se da je njihova učestalost u populaciji osoba s invaliditetom između 10% i 15%. Nepoželjna ponašanja uvelike utječu na kvalitetu života djece i odraslih koji izražavaju nepoželjna ponašanja, a također utječu na pojačan stres u obiteljima ovih osoba i stručnjacima. Posljednjih desetljeća metode funkcionalne procjene ponašanja...
Iskustva autističnih žena - pregled istraživanja
Iskustva autističnih žena - pregled istraživanja
Ivana Janžek
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati perspektivu autističnih žena o iskustvima u različitim životnim razdobljima budući da su istraživanja uglavnom usmjerena na mušku populaciju. Autistične žene su često nedijagnosticirane, krivo dijagnosticirane ili ih se identificira mnogo kasnije nego autistične muškarce što je česta posljedica kamufliranja, a sama nedijagnosticiranost može uzrokovati probleme mentalnog zdravlja. Tijekom djetinjstva i odrastanja autistične djevojčice...
Iskustva braće i sestara osoba s poremećajem iz spektra autizma
Iskustva braće i sestara osoba s poremećajem iz spektra autizma
Iva Malenica
Poremećaj iz spektra autizma nalazi se unutar spektra složenih poremećaja karakteriziranih nedostacima u recipročnoj socijalnoj interakciji i komunikaciji uz prisutnost ograničenih, ponavljajućih i stereotipnih interesa i ponašanja. Život s osobom s poremećajem iz spektra autizma utječe na obitelj pa tako i na braću i sestre. Njihovo odrastanje uz brata/sestru s tom teškoćom često je značajno drugačije. Cilj provedenog kvalitativnog istraživanja bio je dobiti uvid u...
Iskustva fokus osobe i članova kruga podrške u osobno usmjerenom planiranju po MAPS modelu
Iskustva fokus osobe i članova kruga podrške u osobno usmjerenom planiranju po MAPS modelu
Valentina Nedeljko
Ovim radom želi se dobiti uvid u doživljaje osobno usmjerenog planiranja iz perspektive samih sudionika planiranja – fokus osobe i članova kruga podrške, kao i uvid u dobrobiti i mogućnosti primjene osobno usmjerenog planiranja u sredini sudionika. Uz to, ovim radom želi se promovirati primjena osobno usmjerenog pristupa u edukacijskorehabilitacijskom radu s osobama s intelektualnim teškoćama u lokalnoj sredini sudionika istraživanja, ali i na nacionalnoj razini. Najprije...
Iskustva i aspekti korištenja društvenih mreža kod adolescenata s intelektualnim teškoćama
Iskustva i aspekti korištenja društvenih mreža kod adolescenata s intelektualnim teškoćama
Hana Lukavečki
Društvene mreže pojavile su se devedesetih godina prošlog stoljeća, a popularnost im i danas sve više raste. Predstavljaju nov oblik komunikacije u virtualnom svijetu te znatno ubrzavaju prijenos željenih informacija. Tijekom godina su se mijenjale, nestajale iz upotrebe i nastajale brojne nove. U internetskom svijetu, najpopularnije su Facebook, Instagram, Whatsapp i Viber. Zauzimaju velik dio internetskog prostora i milijarde zadovoljnih korisnika potvrđuju njihove dobrobiti. Cilj...
Iskustva i perspektive o duhovnosti i prakticiranju vjere osoba s intelektualnim teškoćama
Iskustva i perspektive o duhovnosti i prakticiranju vjere osoba s intelektualnim teškoćama
Rahela Kočila
Nekim osobama s intelektualnim teškoćama je duhovnost i religioznost značajna dimenzija kvalitete življenja, a aktivno prakticiranje vjere doprinosi mnogim dobrobitima. Vjera im daje snagu, utjehu, oslonac i nadu u teškim trenucima. Osobe s intelektualnim teškoćama mogu, uz adekvatno pruženu individualnu podršku, aktivno sudjelovati u vjerskoj zajednici, poznavati načela vjerskog života te ostvariti svoj duhovni potencijal. Često osobe s intelektualnim teškoćama dobro poznaju...
Iskustva majki djece s kroničnim bolestima bubrega o značaju učestalih hospitalizacija njihove djece
Iskustva majki djece s kroničnim bolestima bubrega o značaju učestalih hospitalizacija njihove djece
Lucia Ćorić
Hospitalizacije kod dječje populacije mogu predstavljati značajan stres i šok uz intenzivne osjećaje tuge, straha, ali i ljutnje zbog odvojenosti od obitelji i svakodnevnog okruženja. Ovisno o dobi, djeca različito reagiraju na ostanak u bolnici te općenito novonastalu situaciju vezanu za njihovo zdravstveno stanje. Neka djeca hospitalizaciju mogu doživjeti kao kaznu te razviti i osjećaj krivnje misleći da su svojim ponašanjem i postupcima tome pridonijeli. Upravo zbog svega...
Iskustva nastavnika glazbenih škola u radu s djecom s teškoćama
Iskustva nastavnika glazbenih škola u radu s djecom s teškoćama
Paula Tumir
Cilj ovoga rada bio je istražiti i iznijeti iskustva nastavnika osnovnih i srednjih glazbenih škola u njihovom radu s djecom s teškoćama, tj. ispitati jesu li i na koji su način pripremljeni za rad s djecom s teškoćama kroz fakultetsko obrazovanje, imaju li mogućnost stručnog usavršavanja po završetku studija u ovom području te imaju li u svom radu podršku stručnog suradnika. Istraživanje se sastojalo od kvantitativnog djela u kojem je sudjelovalo 27 nastavnika glazbenih...
Iskustva obitelji djece s Dravet sindromom
Iskustva obitelji djece s Dravet sindromom
Marta Ćuruvija
Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid u iskustva obitelji djece s Dravet sindromom u Republici Hrvatskoj odnosno podatke o djetetu i njegovoj dijagnozi, informacije o kvaliteti i kvantiteti komunikacije roditelja sa stručnjacima, njihovo zadovoljstvo uslugama zdravstvene i socijalne skrbi, izazove roditeljstva, podršku uže i šire okoline te kvantitetu i vrstu zajedničkog vremena provedenog s djetetom. Dobivenim uvidom omogućeno je prepoznavanje i bolje razumijevanje...
Iskustva odgajatelja u primjeni biografske metode osobne životne priče u radu s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi
Iskustva odgajatelja u primjeni biografske metode osobne životne priče u radu s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi
Lucija Đurđek
Metoda osobne životne priče jedna je od biografskih metoda koje se mogu koristiti u radu s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi. Korištenje metode životne knjige donosi dobitke za djecu, stručnjaka kao i struku te unaprijeđenje prakse. Unatoč tome što je metoda životne knjige doživljava široku primjenu, kvaliteta i način njene provedbe značajno se razlikuju, jer ne postoje standardi za provedbu iste. Metoda životne knjige trenutno uživa ambivalentan status te nije...
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz  ranu intervenciju u Međimurskoj županiji
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz ranu intervenciju u Međimurskoj županiji
Marija Repalust
Ovim radom se želi prikazati perspektiva roditelja djece s razvojnim i socijalnim rizicima te teškoćama u razvoju o iskustvu podrške s obzirom na usluge rane intervencije u Međimurskoj županiji. U skladu s općim ciljem postavljeni su specifični ciljevi koji se ogledaju u istraživačkim pitanjima: iskustva podrške ranom intervencijom, trenutne potrebe obitelji i djeteta te očekivanja od buduće podrške. U istraživanju je korišten kvalitativan pristup prikupljanja i analize...

Pages