Pages

Kreativna terapija u podržavanju kvalitete života osoba s malignim oboljenjem
Kreativna terapija u podržavanju kvalitete života osoba s malignim oboljenjem
Andrej Grgić
Prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, maligna oboljenja su drugi najčešći uzrok smrti u Republici Hrvatskoj. Incidencija malignih oboljenja je sve veća, te predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Pojava malignog oboljenja ima veliki utjecaj na sve aspekte života bolesnika, ali i njegove obitelji. Brojni komplementarno-suportivni pristupi uvidjeli su potrebu holističke rehabilitacije osoba oboljelih od malignih bolesti, a jedan od njih je kreativna terapija. U...
Kreativno-ekspresivne tehnike i igra u socijalnopedagoškom radu
Kreativno-ekspresivne tehnike i igra u socijalnopedagoškom radu
Romana Kalauz
Cilj ovog rada je istražiti ulogu kreativno ekspresivnih tehnika i igre u okvirima socijalnopedagoškog rada. Definiraju se okviri socijalne pedagogije kao struke, te kreativnost, kreativno ekspresivne tehnike, odnosno art tehnike i terapije, kao i pojedine tehnike: likovne, glazbene, ples i pokret, drama, biblioterapija i igra. Prikazuju se podaci dobiveni putem online ankete te putem polustrukuriranih intervjua, čiji su sudionici socijalni pedagozi. Sudionici iznose stavove vezano za ovu...
Kreiranje grupnog programa rada za maloljetne počinitelje obiteljskog nasilja
Kreiranje grupnog programa rada za maloljetne počinitelje obiteljskog nasilja
Lucija Čolić
Nasilje djece i mladih u krugu obitelji i nad roditeljima predstavlja rastući fenomen u društvu, točnije istraživanja pokazuju da je unazad nekoliko godina nasilje nad roditeljima poraslo za 40% (Fernandez, 2017; prema Erostarbe, Martinez i Astondoa, 2018) te da je u prosjeku 20% adolescenata nasilno prema roditeljima (CPV - Practical guide, 2019). Etiološki razlozi za porast ovog ponašanja su: primjena permisivnog odgojnog stila, izloženost djeteta nasilju i traumatskim ...
Kriminalitet u svezi s kulturnim dobrima na području Republike Hrvatske
Kriminalitet u svezi s kulturnim dobrima na području Republike Hrvatske
Marija Ivković
Kaznena djela u vezi s umjetninama i kulturnim dobrima imaju tisućljetnu tradiciju, no posljednjih godina sve je više primjetna njihova ekspanzija u broju samih kaznenih djela te profitu koju ona donose (Kuhar, 2016). Zbog toga je važno ukazati na mnogobrojnost različitih fenomenoloških oblika ovih kaznenih djela kao i mnogobrojnosti uključenih u iste, što ih smještava u noviju kategoriju organiziranog kriminaliteta. Kriminalitet u vezi s umjetninama i kulturnim dobrima možemo...
Kriminalitet žena u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Kriminalitet žena u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Morana Veselý
Kriminalitet žena nedovoljno je istraživana tema u Hrvatskoj i svijetu. Ne postoji generalna teorija objašnjenja kriminaliteta žena, opseg i struktura kriminaliteta nedovoljno se analizira Za razliku od drugih područja kojima se više posvećuje pažnja (viktimizacija žena), broj radova u hrvatskoj znanstvenoj literaturi također je neznatan. Cilj ovog rada je prikaz i analiza hrvatskih službenih podataka o opsegu kriminaliteta punoljetnih žena, strukturi kriminaliteta žena i...
Kriminalna karijera maloljetnih počinitelja kaznenih djela protiv imovine
Kriminalna karijera maloljetnih počinitelja kaznenih djela protiv imovine
Marijana Mijatović
Maloljetnički kriminalitet prisutan je i svakim danom sve ozbiljniji problem širokih razmjera te ga je potrebno istraživati kako bi se prevenirao i kako bi se na njega moglo što uspješnije utjecati. Piquero, Farrington i Blumstein (2003) došli su do zaključka da je početak kriminalne karijere između 14. i 17. godine života što otvara prostor za daljnja istraživanja na ovu temu. Mikšaj- Todorović, Kuharić i Butorac (1999) smatraju da je ova vrsta kriminaliteta u stalnom...
Kriminalna karijera ovisnika o ilegalnim drogama u Republici Hrvatskoj
Kriminalna karijera ovisnika o ilegalnim drogama u Republici Hrvatskoj
Dorja Fogas
Droge su jedan od najvećih problema današnjice. Ne samo da ozbiljno ugrožavaju zdravlje ljudi, već imaju i veliki utjecaj na kriminalitet. Brojni autori govore o povezanosti zlouporabe droga i činjenja kaznenih djela, a upravo se ta povezanost proučava u okviru kriminalne karijere. Kako bi povezanost između ovisnosti i činjenja kaznenih djela bila što jasnija, koncept kriminalne karijere također se bavi i karakteristikama ovisnika o ilegalnim drogama. Jednom od najindikativnijih...
Kriminalna karijera počinitelja kaznenih djela protiv spolnih sloboda
Kriminalna karijera počinitelja kaznenih djela protiv spolnih sloboda
Ena Jovanović
Javna zabrinutost vezana za kriminalitet, a samim time i zabrinutost vezana za počinitelje kaznenih djela protiv spolnih sloboda sve je veća. Jedan od načina dobivanja boljeg uvida u karakteristike ove populacije je istraţivanje njihove kriminalne karijere. Pod pojmom kriminalna karijera smatra se longitudinalni niz kaznenih djela počinjenih od strane neke osobe koja ima uočljiv niz počinjenih kaznenih djela u nekom razdoblju. S obzirom na to da u Republici Hrvatskoj nedostaju podaci...
Kriminalna karijera počinitelja nasilnih delikata
Kriminalna karijera počinitelja nasilnih delikata
Lucija Šambar
Počinitelji nasilnih kaznenih djela u općoj populaciji smatraju se jednom od najopasnijih skupina. Unutar te skupine, postoji specifična grupa počinitelja koji ustraju u činjenju kaznenih djela unatoč tome što su bili procesuirani. Takvi počinitelji su recidivisti koji su činjenjem kaznenih djela razvili kriminalnu karijeru. Kriminalna karijera kao pojam podrazumijeva longitudinalni niz kaznenih djela počinjenih od strane neke osobe koja ima uočljiv niz počinjenih kaznenih djela...
Kriminalna karijera ženskih počiniteljica kaznenih djela
Kriminalna karijera ženskih počiniteljica kaznenih djela
Ena Dabo
Kriminalitet je već dugi niz godinama nepresušna tema teoretičara i istraživača koji su ponudili brojne nalaze o raznim oblicima i teorijama kriminaliteta. Krajem 80.-ih godina prošlog stoljeća pojavio se koncept kriminalne karijere, koji je postojao puno duže, no tada je detaljno razrađen i poprimio oblik koji ima danas. Istraživanja o ključnim dimenzijama kriminalne karijere, što uključuje participaciju, učestalost, težinu i duljinu, ponudila su brojne informacije o...
Kriminološka i penološka obilježja počinitelja ubojstava s obzirom na spol
Kriminološka i penološka obilježja počinitelja ubojstava s obzirom na spol
Tamara Starčević
Ubojstva predstavljaju najteža kaznena djela jer se njima direktno ugrožavaju, odnosno oduzimaju ljudski životi. Neovisno o dijelu svijeta, svaka država odgovor na takav akt predviđa u svojim zakonodavstvima, odnosno kaznenopravnim sustavima. Inkriminacije za ova kaznena djela su među najstrožim u usporedbi s drugim kaznenim djelima. Ubojstvo je kazneno djelo koje nerijetko privlači pažnju znanstvenih istraživača, ali i medija. Svatko kroz svoj prikaz nastoji protumačiti i...
Kriminološko značenje poremećaja ličnosti
Kriminološko značenje poremećaja ličnosti
Ksenija Petkoviček
Poremećaji ličnosti trajni su obrasci unutarnjeg doživljavanja i ponašanja koji se manifestiraju u problemima prilagodbe osobe prema samoj sebi te prema svojoj okolini. Pervazivni su i nefleksibilni te započinju u adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi, a tijekom vremena su stabilni. Osobama s poremećajem ličnosti značajno je narušena kvaliteta života budući da im isti uzrokuje probleme u socijalnom, radnom i drugi važnim područjima funkcioniranja, a očituje se kognitivnim,...

Pages