Pages

Sindrom sagorijevanja na radu (burnout sindrom) kod edukacijskih rehabilitatora
Sindrom sagorijevanja na radu (burnout sindrom) kod edukacijskih rehabilitatora
Antonia Mudronja
Moći pomoći i pružiti podršku drugoj osobi iznimno obogaćuje život pojedinca. Pomagačke profesije usmjerene su upravo na profesionalno pomaganje ljudima u rješavanju raznih poteškoća s kojima se susreću, a karakterizira ih izravan kontakt između stručnjaka i pojedinca kojem je pomoć potrebna. No, osim što donosi svoje pozitivne strane, sve veći broj istraž ivanja ukazuje na negativne strane rada koje stručnjaci pomagačkih profesija moraju snositi. Temeljni cilj ovog...
Sintaktičke i morfološke osobine atributnih odnosnih rečenica koje utječu na uspješnost njihove proizvodnje
Sintaktičke i morfološke osobine atributnih odnosnih rečenica koje utječu na uspješnost njihove proizvodnje
Tihana Moharić
Odnosne rečenice jedna su od prekretnica u dječjem jezičnom razvoju. Odavno predstavljaju interes istraživačima te su predmet mnogih istraživanja. Više čimbenika utječe na sposobnost ovladavanja ovim strukturama. U ovom se radu promatrao utjecaj sintaktičkog pomaka, gramatičkog obilježja roda te složenosti osnovne i odnosne surečenice na proizvodnju atributnih odnosnih rečenica u hrvatskom jeziku. U istraživanju je sudjelovalo 301 dijete starosti 2;0 – 7;5 godina. Zadatak...
Sintaktički deficiti u osobe s afazijom uslijed rupture aneurizme
Sintaktički deficiti u osobe s afazijom uslijed rupture aneurizme
Karmen Šuljić
Moždani udar predstavlja heterogeno stanje s više različitih tipova, od kojih svaki ima različite mehanizme razvoja te različite rizične faktore. Subarahnoidalno krvarenje (SAH) je najrjeđi oblik nastanka moždanog udara te se javlja uslijed rupture aneurizme. Posljedice takvog krvarenja su opsežne i brzo razvijajuće s visokom stopom smrtnosti. Jezična obilježja pacijenata nakon SAH predstavljaju specifičan i nesustavan uzorak koji, zbog rijetkosti pojave i visoke stope...
Slika tijela kod osoba sa cerebralnom paralizom
Slika tijela kod osoba sa cerebralnom paralizom
Magdalena Klanac
Cerebralna paraliza je jedan od najčešćih motoričkih poremećaja. To je doživotno stanje koje je okarakterizirano motoričkim odstupanjem i kašnjenjem u razvoju. Uz cerebralnu paralizu mogu se pojaviti dodatne teškoće kao što su intelektualne teškoće, epilepsija, poremećaji hranjenja, poremećaji urogenitalnog, gastrointestinalnog i respiratornog sustava, ortopedske teškoće isl. Sve navedeno može imati značaj utjecaj na svakodnevni život pojedinca, od sposobnosti kretanja i...
Slikovnica kao alat inkluzivne prakse
Slikovnica kao alat inkluzivne prakse
Branka Biketa Caktaš
Dječja literatura koja portretira likove djece s teškoćama i osoba s invaliditetom može služiti kao razvojni poticaj prema osviještenosti, razumijevanju i prihvaćanju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. U ovom radu istraživački interes vezan je uz prikaz djece s teškoćama u razvoju u slikovnicama. Analizirano je 27 slikovnica u kojima se pojavljuje barem jedan lik djeteta s teškoćom u razvoju ili osobe s invaliditetom. Istraživanje je pokazalo da gotovo tri...
Slobodno vrijeme djece i mladih s juvenilnim reumatoidnim artritisom
Slobodno vrijeme djece i mladih s juvenilnim reumatoidnim artritisom
Tina Ljubenkov
Juvenilni idiopatski artritis (JIA) je kronična bolest koju karakterizira dugotrajna upala zglobova, a tipični znakovi upale zglobova su bol, oticanje i ograničena pokretljivost. Danas se još uvijek ne zna točan uzrok bolesti. Bolest se obično javlja u dječjoj dobi, tj. prije navršene šesnaeste godine. JIA utječe na kvalitetu života djece i mladih na način da može imati negativan utjecaj na sudjelovanje djece u aktivnostima tijekom slobodnog vremena, na njihove socijalne...
Slobodno vrijeme i kvaliteta življenja osoba s intelektualnim teškoćama
Slobodno vrijeme i kvaliteta življenja osoba s intelektualnim teškoćama
Marijeta Pisaro
Seifert (1995, prema Bratković, 2002) je definirala šest specifičnih, međuovisnih dimenzija kvalitete življenja u osoba s intelektualnim teškoćama, a jedna od tih dimenzija odnosi se na participaciju u općem životu putem aktivnosti i socijalnih kontakata izvan stanovanja, obuhvačajući i rad i slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme je mogućnost slobodnog uključivanja u intrizično smislene aktivnosti po vlastitom izboru (Rogers i dr., 1998). Kako bi se sve odrasle osobe, pa tako i...
Slušno procesiranje kod djece s disleksijom
Slušno procesiranje kod djece s disleksijom
Mihaela Đurenec
Slušno procesiranje čini sposobnost obrade informacija iz slušnih puteva u središnjem živčanom sustavu. Povezanost slušnog i jezičnog procesiranja te njegova uloga u učenju vještine čitanja nije u potpunosti razjašnjena. Unazad nekoliko desetaka godina u znanstvenim radovima se opisuje populacije djece s teškoćama slušanja unatoč urednom pragu čujnosti. Dok dio istraživača navedene teškoće slušanja objašnjava kao dio kliničke slike poremećaja slušnog ...
Slušno procesiranje kod djece s utvrđenim neurorizikom
Slušno procesiranje kod djece s utvrđenim neurorizikom
Petra Gottštajn
Pojam slušnog procesiranja odnosi se na sve mehanizme koji su zaslužni za uspješnu pohranu, obradu i razumijevanje svih pristiglih slušnih informacija. Osobe kod kojih su ove sposobnosti narušene imaju uredan sluh, a razlog otežanog razumijevanja govornih zvukova leži u središnjem živčanom sustavu. Određene promjene na neurološkoj razini moguće su još u prenatalnom razdoblju. Osim prenatalnih čimbenika, u rizične još ubrajamo i one perinatalne i postnatalne. Inozemna...
Slušno procesiranje odraslih osoba koje mucaju
Slušno procesiranje odraslih osoba koje mucaju
Ivana Kores
Slušno procesiranje podrazumijeva mehanizme i procese koji omogućavaju aktivno i pasivno zamjećivanje, praćenje, identificiranje i diskriminiranje zvučnih signala te vještine uspješnog lociranja zvuka, diskriminaciju zvukova, slušnu pažnju i pamćenje, usvajanje fonološke svjesnosti, stapanje auditivnih signala te auditivno razumijevanje i interpretaciju slušnih podražaja. Navedene vještine uvelike omogućuju usvajanje komunikacije, jezika i govora u ljudskoj populaciji. S...
Sociekonomski status i predvještine čitanja i pisanja
Sociekonomski status i predvještine čitanja i pisanja
Andrea Adašević
Jezik je vještina koju dijete usvaja od roĎenja, a unutar njega razvijaju se i jezične djelatnosti u koje spadaju, izmeĎu ostalog, čitanje i pisanje. U predškolskoj dobi razvijaju se nužni preduvjeti za čitanje i pisanje, tj. razvijaju se predvještine čitanja i pisanja. U njih spadaju motivacija za tisak, koncept o tisku, izranjajuće čitanje i pisanje, poznavanje slova i fonološka svjesnost. Na jezični razvoj i razvoj predvještina čitanja i pisanja utječu mnogi čimbenici...
Socijalna hijerarhija zatvorenika u penalnom sustavu
Socijalna hijerarhija zatvorenika u penalnom sustavu
Helena Gutrung
Penalne institucije prostorno su ograničene ustanove bogate karakterno različitim zatvorenicima s različitim kriminalnim povijestima i sposobnostima prilagodbe u vrlo kontroliranom suţivotu s velikim brojem počinitelja kaznenih djela. Zahvaljujući ovakvim obiljeţjima, zatvori i kaznionice pogodna su mjesta za izdvajanje dominantnijih zatvorenika, ali i onih čije su karakteristike u zatvorskom okruţenju nepoţeljne, odnosno za razvoj socijalne hijerarhije. Ciljevi ovog rada su...

Pages