Pages

Utjecaj likovnosti na emocionalno izražavanje osoba s cerebralnom paralizom
Utjecaj likovnosti na emocionalno izražavanje osoba s cerebralnom paralizom
Anđela Komadina
Cerebralna paraliza (CP) je klinički entitet koji obuhvaća skupinu neprogresivnih, ali promjenjivih motoričkih poremećaja koji su nastali zbog oštećenja mozga u ranoj fazi razvoja ili poremećaja u razvoju mozga. Karakteriziraju ga poremećaji pokreta i položaja uzrokovani progresivnim oštećenjem nezrelog mozga. Oštećenja najčešće utječu na motoričku funkciju, mišićno-koštani i kognitivni razvoj, a mogu se i javljati druge zdravstvene teškoće. Važno je spomenuti da osim...
Utjecaj medija na strah od kriminaliteta
Utjecaj medija na strah od kriminaliteta
Marija Pavković
Strah od kriminaliteta na različite načine utječe na kvalitetu života. Kaznena djela su konstantni podsjetnici kako svijet nije sigurno mjesto te kako opasnost može doći bilo kada i bilo gdje. Strah od kriminaliteta je pojam složen od multidisciplinarnih termina, a rad donosi pregled pojmova koji su ključni za razlikovanje, definiranje, mjerenje te razumijevanje navedenog fenomena. Budući da su mediji svakodnevno prisutni u svim područjima života, odnosno imaju rastuću važnost...
Utjecaj mucanja na bliske interpersonalne odnose
Utjecaj mucanja na bliske interpersonalne odnose
Dora Kurtović
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji, iako primarno utječe na govornu proizvodnju svoj utjecaj ima na cjelokupnu komunikaciju osobe koja muca. Te komunikacijske teškoće mogu se posljedično odraziti na psihosocijalni profil osobe, uzrokujući pad samopouzdanja, socijalnu anksioznost i smanjenu kvalitetu bliskih interpersonalnih odnosa. Cilj ovog istraživanja jest dati opis utjecaja mucanja na bliske interpersonalne odnose osoba koje mucaju u Republici Hrvatskoj i zemljama regije....
Utjecaj mucanja na kvalitetu života odraslih osoba koje mucaju
Utjecaj mucanja na kvalitetu života odraslih osoba koje mucaju
Tamara Višaticki Jakovljević
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji predstavlja složeni multidimenzionalni sindrom te može imati negativan utjecaj na kvalitetu života odraslih osoba koje mucaju. Mucanje tako može utjecati na različite sfere života pojedinca, poput školskog, radnog, društvenog i svakodnevnog funkcioniranja osobe koja muca. Cilj ovog istraživanja jest utvrditi kakav utjecaj ima mucanje na cjelokupno društveno, akademsko, poslovno i obiteljsko funkcioniranje odraslih osoba koje mucaju u...
Utjecaj mucanja na svakodnevni život žena koje mucaju
Utjecaj mucanja na svakodnevni život žena koje mucaju
Petra Pinezić
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji primarno utječe na proizvodnju govora, ali isto tako ima utjecaj i na kvalitetu života i svakodnevni život osoba koja mucaju. Kako je veći udio populacije koja muca muškog spola, postoji ograničen broj istraživanja koji se bavi specifičnim problemima i iskustvima žena koje mucaju (ŽKM). Cilj ovog diplomskog rada bio je dati opis utjecaja mucanja na kvalitetu života i svakodnevni život ŽKM u Republici Hrvatskoj i državama regije....
Utjecaj mucanja na vršnjačke odnose
Utjecaj mucanja na vršnjačke odnose
Tea Požega
Mucanje je kompleksan poremećaj koji ne utječe samo na tečnost govora i njegove vidljive manifestacije, već se odražava i na psihološko, emocionalno i društveno područje života osobe. Od same pojave mucanja, osoba se susreće s brojnim situacijama gdje će mucanje zauzeti poprilično veliku ulogu. Ako ono započne u ranoj dobi, proces obrazovanja i socijalno funkcioniranje u smislu uspostavljanja odnosa s vršnjacima za osobu koja muca biti će veliki izazov, stoga se ovim...
Utjecaj muzikoterapije na kvalitetu života osoba s ADHD-om
Utjecaj muzikoterapije na kvalitetu života osoba s ADHD-om
Dora Majcen
Cilj ovog preglednog rada bio je prikazati dostupna znanstvena istraživanja koja ispituju utjecaj muzikoterapije na kvalitetu života osoba, djece i odraslih, s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti. U tu svrhu korištene su brojne baze podataka, kao što je Springer Link baza, Web of Science, ProQuest, ScienceDirect, Oxford Journals te Google Scholar. Rezultati istraživanja pokazali su kako slušanje glazbe, ritam u glazbi, bijeli šum, različite aktivnosti u sklopu individualne ili...
Utjecaj muzičkih stimulacija na motoričke funkcije osoba s cerebralnom paralizom
Utjecaj muzičkih stimulacija na motoričke funkcije osoba s cerebralnom paralizom
Kasja Tičić
Cerebralna paraliza (CP) definira se kao skupina trajnih, ali promjenjivih poremećaja pokreta i/ili posture i motoričkih funkcija uzrokovanih neprogresivnim poremećajem ili oštećenjem nezrelog mozga i/ili mozga u razvoju. Muzikoterapija je znanstvena disciplina koja se koristi glazbom kao osnovnim terapijskim sredstvom s ciljem prevencije, napretka i liječenja brojnih problema i teškoća kod raznih skupina ljudi. Ritmičke slušne stimulacije predstavljaju neurološku tehniku koja se...
Utjecaj nasilja među roditeljima na razvoj djece i mladih
Utjecaj nasilja među roditeljima na razvoj djece i mladih
Valentina Hanžek
Ovaj diplomski rad definira problem nasilja u obitelji, objašnjava kako se na taj fenomen gledalo kroz povijest te kako su se mijenjala društvena gledišta na odnos prema ženama i djeci. Djeca se miču iz pasivnih uloga u slučajevima nasilja među svojim roditeljima i daje im se prilika za sudjelovanjem u odlučivanju o daljnjim koracima. Objašnjava se razlika između zlostavljanja djece u obitelji i dječjeg svjedočenja nasilja među roditeljima te kako djeca sama gledaju na nasilje u...
Utjecaj neurofeedback treninga infra-niskih frekvencija na dijete dijagnosticirano sa pervazivnim razvojnim poremećajem
Utjecaj neurofeedback treninga infra-niskih frekvencija na dijete dijagnosticirano sa pervazivnim razvojnim poremećajem
Besa Aliti
Pervazivni razvojni poremećaji predstavljaju širok spektar neurorazvojnih poremećaja koji su karakterizirani poteškoćama u socijalnoj komunikaciji i interakciji, te restriktivnim i repetitivnim obrascima ponašanja. Simptomi poremećaja mogu biti prisutni u različitim kombinacijama i popraćeni drugim teškoćama. Obzirom na kompleksnost poremećaja, u rehabilitaciji se koriste razni terapijski modeli i pristupi. Jedan od tih pristupa koji se posljednjih desetljeća sve više koristi u...
Utjecaj obiteljske komunikacije na pozitivne obiteljske ishode
Utjecaj obiteljske komunikacije na pozitivne obiteljske ishode
Lucija Lamešić
Opći cilj ovog rada je steći uvid u percepciju kvalitete obiteljske komunikacije i njenu povezanost s pozitivnim obiteljskim ishodima (perspektiva mladih). Specifični ciljevi rada odnose se na istraživanje percepcije kvalitete obiteljske komunikacije, doživljenih događaja, njihovih intenziteta i razina prilagodbe te povezanosti obiteljske komunikacije s pozitivnom prilagodbom na doživljene događaje u obitelji, iz perspektive mladih. Istraživanje je provedeno u okviru projekta...
Utjecaj obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe i ovisnosti o drogama
Utjecaj obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe i ovisnosti o drogama
Tihana Glavurdić
Cilj rada bio je istražiti kako ovisnici o supstitucijskoj terapiji i stabilni apstinenti doživljavaju ulogu članova svoje primarne obitelji u nastanku i razvoju njihove ovisnosti. Istraživačka nakana bila je opisati i interpretirati iskustvo i doživljaj ovisnika i stabilnih apstinenata o ulozi obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe sredstava ovisnosti. Istraživanje je provedeno u razdoblju od svibnja 2015. godine do kolovoza 2016. godine u kojem je sudjelovalo 12 ispitanika, od...

Pages