diplomski rad
Primjena humanoidnih robota u kliničkoj dijagnostici i intervenciji kod djece s poremećajem iz autističnog spektra

Božena Silić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet