diplomski rad
Primjena kognitivnih strategija u radu s dječakom s teškoćama čitanja i pisanja

Kristina Štabec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet