Paginacija

An empirical study on implementation quality in prevention programs
An empirical study on implementation quality in prevention programs
Miranda Novak
This doctoral research examines the issue of implementation quality in mental health promotion and prevention programs that are being delivered in the community settings in the Region of Istria, taking into account the programs’ characteristics and the support system surrounding them. The general aim of this doctoral research was to study implementation processes and their outcomes in prevention programs in Croatia. In order to answer above stated aim, this doctoral research was conducted...
Analiza postignuća i razvoj modela podrške učenicima s teškoćama na ispitima državne mature
Analiza postignuća i razvoj modela podrške učenicima s teškoćama na ispitima državne mature
Sanja Horvatić
Državna matura kao ispit završetka srednjoškolskoga gimnazijskog obrazovanja i kao kvalifikacijski ispit za upis u visokoškolske programe važan je dio hrvatskoga obrazovnog sustava. Kada je riječ o učenicima s teškoćama, uspjeh na državnoj maturi može biti pokazatelj inkluzivnosti obrazovnog sustava jer mogućnost polaganja državne mature i primjerena postignuća učenika upućuju na poštivanje inkluzivnih načela tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Prva...
Doprinos emocionalne regulacije, obiteljskih čimbenika i odrednica identiteta pojašnjenju autoagresivnog ponašanja adolescenata
Doprinos emocionalne regulacije, obiteljskih čimbenika i odrednica identiteta pojašnjenju autoagresivnog ponašanja adolescenata
Ljubica Paradžik
Autoagresivno ponašanje adolescenata predstavlja ozbiljan globalni problem te je povezano sa širokim područjem psihopatologije. Izravno autogresivno ponašanje dijeli se na nesuicidalno samoozljeđivanje (NSSO) i suicidalno ponašanje (koje uključuje ideje, nakane i pokušaje). Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu emocionalne regulacije, razvoja identiteta i obiteljskih čimbenika u autoagresivnom ponašanju kod adolescenata s problemima mentalnog zdravlja. U studiju je...
Doprinos mentalnog zdravlja i rizičnih ponašanja u objašnjenju odnosa nekih životnih prilika u okviru teorije mogućnosti i učestalosti sekstinga adolescenata
Doprinos mentalnog zdravlja i rizičnih ponašanja u objašnjenju odnosa nekih životnih prilika u okviru teorije mogućnosti i učestalosti sekstinga adolescenata
Mia Roje Đapić
Cilj ovog rada bio je ispitati doprinos mentalnog zdravlja i rizičnih ponašanja u odnosu nekih životnih prilika (izloženost društvenim mrežama, učestalost konzumacije pornografije online te intimna iskustva adolescenata uživo) u okviru teorije mogućnosti i učestalosti različitih oblika sekstinga adolescenata putem teorijskog modela sekstinga adolescenata (MSA) konstruiranog za potrebe ovog istraživanja. Glavne pretpostavke bile su da postoji značajan doprinos nekih životnih...
Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije
Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije
Mirta Vranko
Depresija je ozbiljno zdravstveno stanje u kojem oboljele osobe doživljavaju trpnju, te nisu sposobne funkcionirati adekvatno u poslovnom, obrazovnom i obiteljskom okruženju. Istraživanja individualnih čimbenika otpornosti, socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom danas donose nova znanja o psihološkom, socijalnom i neurobiološkom funkcioniranju osoba u riziku. Cilj ovog istraživanja jest istražiti doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne...
Izvještavanje o osobama s invaliditetom u hrvatskim dnevnim novinama u 2011. godini
Izvještavanje o osobama s invaliditetom u hrvatskim dnevnim novinama u 2011. godini
Tatjana Opačak
Predmet ovog istraživanja bio je utvrditi prisutnost osoba s invaliditetom i tema vezanih uz invaliditet u hrvatskim dnevnim tiskanim medijima, te dobiti detaljniji uvid u način njihova prikaza u novinama. Dva su opća cilja ovog istraživanja: utvrditi na koji se način osobe s invaliditetom i teme vezane uz invaliditet prikazuju u hrvatskim dnevnim tiskanim medijima i utvrditi osnovna načela selekcije vijesti te moguće elemente koji utječu na način izvještavanja o osobama s...
Kvaliteta provođenja strukturiranog slobodnog vremena mladih i korištenje alkohola
Kvaliteta provođenja strukturiranog slobodnog vremena mladih i korištenje alkohola
Matea Belošević
Slobodno vrijeme može biti podržavajući kontekst za pozitivan razvoj mladih, ali istodobno može predstavljati i kontekst koji može podržati uključivanje mladih u rizična ponašanja. Svrha ove doktorske disertacije je istražiti povezanost kvalitete provođenja strukturiranog slobodnog vremena mladih s korištenjem alkohola. Uzorak se sastojao od 1.431 učenika na području Krapinsko-zagorske županije koji su naveli da sudjeluju u strukturiranim slobodnim aktivnostima (SSA) u dobi od...
Obilježja roditeljstva i odnos roditelja prema kockanju kao prediktori kockanja muške djece
Obilježja roditeljstva i odnos roditelja prema kockanju kao prediktori kockanja muške djece
Toni Maglica
Istraživanju fenomena kockanja mladih u Hrvatskoj i svijetu uglavnom se pristupalo iz perspektive samih adolescenata. Ovaj rad, uz njihovu, uključuje i perspektivu roditelja kroz različite mjere procjene i samoprocjene. Mnogobrojna istraživanja potvdila su utjecaj roditelja i roditeljstva općenito na negativne razvojne ishode djece (Farrington, Loeber i Ttofi, 2007; Andrews i Bonta, 2006; Ferić, 2002; Ricijaš, 2012), pa tako i na kockanje kao rizično ponašanje (Gupta i Derevensky,...
Percepcija reklama za pivo i teorija planiranog ponašanja u objašnjenju pojave pijenja u adolescenata
Percepcija reklama za pivo i teorija planiranog ponašanja u objašnjenju pojave pijenja u adolescenata
Silva Capurso
Pijenje alkohola jedan je od najvećih javnozdravstvenih problema kod adolescenata. Učestala konzumacija može prouzročiti kratkoročne i dugoročne posljedice. Hrvatski adolescenti su u samom europskom vrhu kada je u pitanju njegova konzumacija (ESPAD, 2020). Teorija planiranog ponašanja (Ajzen, 1985), TPP (engl. Theory of Planned Behavior, TPB) se često koristi u objašnjenju rizičnog ponašanja pa tako i konzumacije alkohola u adolescenciji. Ona objašnjava vezu između uvjerenja i...
Perspektiva roditelja kao doprinos konceptualizaciji kvalitete života obitelji i razvoju podrške zajednice u Hrvatskoj
Perspektiva roditelja kao doprinos konceptualizaciji kvalitete života obitelji i razvoju podrške zajednice u Hrvatskoj
Natalija Lisak
Provedeno je istraživanje imalo za cilj doprinijeti konceptualizaciji temeljnih domena kvalitete života obitelji s djecom s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj i osvještavanju uloge društva u životnom iskustvu ovih obitelji, ukazati na razinu informiranosti obitelji o zajamčenim pravima i na inicijative koje obitelji imaju u ostvarivanju vlastitih prava te na očekivanja koje obitelji imaju od sustava potpore u društvu kroz prikazivanje značajnih događaja u životu ovih...
Phonological abilitites of children with childhood apraxia of speech
Phonological abilitites of children with childhood apraxia of speech
Dora Knežević
Introduction: Childhood apraxia of speech (CAS) is a childhood motor speech disorder characterized by poor planning and/or programming of speech sound sequences in which the precision and consistency of the movements underlying speech are impaired, in the absence of neuromuscular deficits (ASHA, 2007). Although CAS is primarily defined as a motor disorder, recent research suggests that it is a more complex disorder that also includes language impairment (i.e., phonological deficits). Aim:...
Povezanost motoričkih vještina i kvalitete života u djece s intelektualnim i motoričkim poteškoćama
Povezanost motoričkih vještina i kvalitete života u djece s intelektualnim i motoričkim poteškoćama
Patricija Karaman
Istraživanje u sklopu ove disertacije usmjereno je prema prepoznavanju izazova s kojima se susreću djeca s intelektualnim i motoričkim teškoćama prilikom obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti, naglašavajući važnost stvaranja podržavajućeg okruženja koje omogućuje njihovo aktivno sudjelovanje u društvu. Temeljna znanstveno-teorijska polazišta disertacije leže u dubljem razumijevanju veza između motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i vještina i subjektivnih...

Paginacija