Paginacija

Dijete s poremećajem iz spektra autizma i društvene igre-prihvatiti poraz
Dijete s poremećajem iz spektra autizma i društvene igre-prihvatiti poraz
Martina Brekalo
Igra je slobodna, prirođena, spontana dječja aktivnost, privatni oblik ponašanja u kojoj dijete izražava svoje potrebe, osjećaje, misli i poteškoće. Društvene igre imaju veliku ulogu u dječjem razvoju. One potiču koncentraciju, logičko mišljenje, komunikaciju, uče djecu slijediti pravila, donošenju odluka, pobjedi i porazu te potiču razvoj empatije koja je ključna za razvijanje zdravog odnosa s okolinom. Djeca s poremećajem iz spektra autizma (PSA) često pokazuju teškoće...
Disfagija i teškoće hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Disfagija i teškoće hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Lana Vidović
Orofacijalni rascjepi, odnosno rascjepi usne i/ili nepca, pripadaju skupini najčešćih prirođenih anomalija glave i vrata s incidencijom od 1 na 700 novorođene djece, a mogu se javiti izolirano ili u sklopu sindroma. Iako točan uzrok njihova nastanka nije poznat, obično se govori o multifaktorskoj etiologiji, odnosno kombinaciji genetičkih i okolišnih čimbenika. Osim što rascjepi imaju utjecaj na estetiku, djeca koja se rode s ovom malformacijom rizična su za nastanak različitih...
Disfagije i poremećaji hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Disfagije i poremećaji hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Barbara Augustinović
Rascjepi usne i/ili nepca najčešće su prirođene malformacije lica. Rascjep usne i/ili nepca čini 65% deformiteta glave i vrata, pojavljuje se kod svih populacija i etničkih skupina te svih socijalnih i ekonomskih slojeva (Jašić i sur., 2014). Razdvojenost kože, mišića, kostiju i hrskavica, estetski su i funkcionalni problem (Magdalenić-Meštrović i sur., 2005). Novorođenče s rascjepom vjerojatno će imati poteškoće pri hranjenju (Huljev Frković, 2015). Teškoće...
Disleksija i glazbeno obrazovanje
Disleksija i glazbeno obrazovanje
Barbara Palijan
Disleksija utječe na usvajanje vještina čitanja i pisanja, a posljedično na proces učenja, te na kraju i na samopouzdanje. Učenici s disleksijom se u obrazovnom sustavu školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke, te se zbog toga primjenjuju prilagodbe u načinu iznošenja informacija. Istraživanja su pokazala da su učenici s disleksijom nadareni i kreativni za glazbu, likovnu umjetnost i ples (Wolff i Lundberg, 2002; Cockroft i Hartgill, 2004; Chakravarty; 2009;...
Djeca bez pratnje
Djeca bez pratnje
Ana Veble
Prema Zakonu o meĎunarodnoj i privremenoj zaštiti, dijete bez pratnje je drţavljanin treće zemlje ili osoba bez drţavljanstva mlaĎa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi, sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske. Riječ je o djeci koja putuju sama i potpuno nezaštićena, te ih njihova trenutna situacija često ispunjava strahom za vlastiti ţivot, ali i za ţivot njihovih obitelji s kojima u...
Djeca roditelja ovisnih o alkoholu
Djeca roditelja ovisnih o alkoholu
Vedrana Strmečki
Pretjerana konzumacija alkohola ima razarajući učinak i na pojedinca i na osobe u njegovoj okolini. Osoba ovisna o alkoholu u pravilu ne vodi brigu o obitelji, ne pruža prikladan odgoj djeci te zapušta svoje obaveze. Često se posebna pažnja pridaje središnjoj ulozi alkohola u obitelji, različitim načinima kako ovisnik o alkoholu narušava obiteljski život i različitim prilagodbama ostalih članova obitelji s ciljem da stabiliziraju obiteljski proces. Manje se pozornosti...
Djeca vojnici
Djeca vojnici
Ana Vuković
Korištenje djece vojnika je značajan problem na koji ukazuju brojne međunarodne organizacije. Djeca vojnici uključuju djevojčice i dječake koji na razne načine sudjeluju u oružanim sukobima te uloge koje zauzimaju obuhvaćaju širok spektar od boraca, vratara, kuhara, glasnika te ih se koristi i u svrhe seksualnog iskorištavanja. Obzirom na navedeno i sam opseg posljedica je širok te može uključivati cijeli niz posljedica od fizičkih posljedica kao što je gubitak udova do...
Djeca čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora
Djeca čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora
Andreja Šprem
Milijuni djece u svijetu svakodnevno odrastaju bez jednog ili oba roditelja jer se oni nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Prema procjenama organizacije Children of prisoners Europe na području Europe svaki je dan od roditelja odvojeno 800 000 djece. Odlazak roditelja iz obitelji zbog izvršavanja kazne zatvora ostavlja brojne kratkoročne i dugoročne posljedice na život djeteta. Njihove potrebe i prava godinama su bili zanemareni i neprepoznati zbog čega ih se u literaturi naziva...
Dobno specifična obilježja spontano generiranih pokreta u dojenčeta
Dobno specifična obilježja spontano generiranih pokreta u dojenčeta
Julija Goleš
Uvid u normalnu funkciju fetalnog mozga, ali i prenatalno otkrivanje poremećaja, omogućava nam procjena spontano generiranih pokreta. Spontano generirani pokreti su pokreti fetusa i mladog dojenčeta koji se očituju dobno specifičnim obilježjima u dvije faze: fazi uvijanja i fazi vrpoljenja. Razlikujemo normalan i tri tipa abnormalnih spontano generiranih pokreta, a to su siromašni, grčevito – sinkronizirani i kaotični spontani pokreti. Istraživanja pokazuju da je prediktivna...
Dojenje djece s Downovim sindromom
Dojenje djece s Downovim sindromom
Dijana Miočić
Sve poznate i znanstveno dokazane prednosti dojenja mnogostruko dolaze do izražaja za djecu s Downovim sindromom. Dojenje nije samo optimalno hranjenje, nego i lijek koji štiti, sprječava i liječi bolesti. Dojenje osigurava nužan tjelesni kontakt i obilje senzorne stimulacije potrebne za optimalan razvoj djeteta. Čin dojenja osigurava prvu oralno motoričku stimulaciju potrebnu za disocijaciju i pravilan tonus mišića čeljusti, usana i jezika djeteta, odnosno temelj za pravilnu...
Dojenje kao protektivan faktor
Dojenje kao protektivan faktor
Nina Barić
Uvod:Majčino mlijeko jedini je prirodan izvor svih hranjivih sastojaka koji su potrebni novorođenčetu. Nizom dugogodišnjih istraživanja dokazane su mnoge prednosti dojenja i majčinog mlijeka za zdravlje, rast i razvoj djeteta, ali ne samo djeteta već i za zdravlje njihovih majki. Također je potvrđeno kako se sastav majčinog mlijeka razlikuje kod žena koje su prijevremeno rodile jer sadržava drugačije sastojke koji su nužno potrebni nedonoščadi za kvalitetan rast i...
Doprinos autizma na obitelj i iskustvo obiteljske podrške iz perspektive sestara i braće
Doprinos autizma na obitelj i iskustvo obiteljske podrške iz perspektive sestara i braće
Marta Pintarić
S obzirom na specifične teškoće i karakteristike koje proizlaze iz samog poremećaja iz spektra autizma (PSA), obitelj poprima novu ulogu te se suočava s raznim zahtjevima i promjenama. Obitelj ima značajnu ulogu u pružanju podrške članu s PSA, a s obzirom na to da u obiteljima dolazi do preraspodjela uloga, sestre i braća nerijetko zauzimaju one uloge koje olakšavaju opterećenje roditelja. Cilj ovog rada je stoga prikazati doprinos PSA obitelji, kao i različita iskustva...

Paginacija