Paginacija

Diferencijalna dijagnostika poremećaja glasa pomoću Indeksa jakosti disfonije - DSI
Diferencijalna dijagnostika poremećaja glasa pomoću Indeksa jakosti disfonije - DSI
Lucija Vincek
Indeks jakosti disfonije (DSI) je objektivni višeparametrijski mjerni instrument koji na temelju najviše frekvencije (F0-High), maksimalnog vremena fonacije (MPT), najnižeg intenziteta (I-Low) i jittera kvantificira promjene glasovne kvalitete. Koristi se kao sastavni dio cjelovite kliničke procjene, a njegov je značaj prepoznat ponajprije u dijagnostici, ali i praćenju pacijenata s poremećajima glasa. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti Indeks jakosti disfonije kod osoba s...
Diferencijalna dijagnostika poremećaja tečnosti govora
Diferencijalna dijagnostika poremećaja tečnosti govora
Ana Andrijolić
Diferencijalna logopedska dijagnostika pretpostavlja prepoznavanje nekog poremećaja i njegovo razlučivanje od drugih poremećaja koji imaju neke zajedničke simptome (Sardelić i sur., 2001). U području poremećaja tečnosti govora, netečnosti predstavljaju zajednički simptom koji se može pojaviti kao dio kliničke slike različitih razvojnih i stečenih poremećaja kao što su razvojno mucanje, neurogeno mucanje, psihogeno mucanje, sindrom brzopletosti, afazija, dizartrija, apraksija,...
Diferencirano poučavanje u nastavi slovopisa
Diferencirano poučavanje u nastavi slovopisa
Lorena Pongračić
Početno pisanje temelj je daljnjeg obrazovanja, preduvjet za svladanja ostalih nastavnih predmeta (Mendeš, 2009). Slova hrvatske abecede obrađuju se u prvom razredu osnovne škole, jednu školsku godinu (Bežen, Budinski, 2013). Početkom školske godine 2014./2015. u nastavu prvih razreda osnovne škole uvedeno je standardno školsko pismo koje je namjenjeno poučavanju početnog čitanja i pisanja na hrvatskome jeziku. U prvom polugodištu obrađuje se formalno školsko pismo (tiskana...
Dijete s poremećajem iz spektra autizma i društvene igre-prihvatiti poraz
Dijete s poremećajem iz spektra autizma i društvene igre-prihvatiti poraz
Martina Brekalo
Igra je slobodna, prirođena, spontana dječja aktivnost, privatni oblik ponašanja u kojoj dijete izražava svoje potrebe, osjećaje, misli i poteškoće. Društvene igre imaju veliku ulogu u dječjem razvoju. One potiču koncentraciju, logičko mišljenje, komunikaciju, uče djecu slijediti pravila, donošenju odluka, pobjedi i porazu te potiču razvoj empatije koja je ključna za razvijanje zdravog odnosa s okolinom. Djeca s poremećajem iz spektra autizma (PSA) često pokazuju teškoće...
Disfagija i teškoće hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Disfagija i teškoće hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Lana Vidović
Orofacijalni rascjepi, odnosno rascjepi usne i/ili nepca, pripadaju skupini najčešćih prirođenih anomalija glave i vrata s incidencijom od 1 na 700 novorođene djece, a mogu se javiti izolirano ili u sklopu sindroma. Iako točan uzrok njihova nastanka nije poznat, obično se govori o multifaktorskoj etiologiji, odnosno kombinaciji genetičkih i okolišnih čimbenika. Osim što rascjepi imaju utjecaj na estetiku, djeca koja se rode s ovom malformacijom rizična su za nastanak različitih...
Disfagije i poremećaji hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Disfagije i poremećaji hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Barbara Augustinović
Rascjepi usne i/ili nepca najčešće su prirođene malformacije lica. Rascjep usne i/ili nepca čini 65% deformiteta glave i vrata, pojavljuje se kod svih populacija i etničkih skupina te svih socijalnih i ekonomskih slojeva (Jašić i sur., 2014). Razdvojenost kože, mišića, kostiju i hrskavica, estetski su i funkcionalni problem (Magdalenić-Meštrović i sur., 2005). Novorođenče s rascjepom vjerojatno će imati poteškoće pri hranjenju (Huljev Frković, 2015). Teškoće...
Disleksija i glazbeno obrazovanje
Disleksija i glazbeno obrazovanje
Barbara Palijan
Disleksija utječe na usvajanje vještina čitanja i pisanja, a posljedično na proces učenja, te na kraju i na samopouzdanje. Učenici s disleksijom se u obrazovnom sustavu školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke, te se zbog toga primjenjuju prilagodbe u načinu iznošenja informacija. Istraživanja su pokazala da su učenici s disleksijom nadareni i kreativni za glazbu, likovnu umjetnost i ples (Wolff i Lundberg, 2002; Cockroft i Hartgill, 2004; Chakravarty; 2009;...
Djeca bez pratnje
Djeca bez pratnje
Ana Veble
Prema Zakonu o meĎunarodnoj i privremenoj zaštiti, dijete bez pratnje je drţavljanin treće zemlje ili osoba bez drţavljanstva mlaĎa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi, sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske. Riječ je o djeci koja putuju sama i potpuno nezaštićena, te ih njihova trenutna situacija često ispunjava strahom za vlastiti ţivot, ali i za ţivot njihovih obitelji s kojima u...
Djeca roditelja ovisnih o alkoholu
Djeca roditelja ovisnih o alkoholu
Vedrana Strmečki
Pretjerana konzumacija alkohola ima razarajući učinak i na pojedinca i na osobe u njegovoj okolini. Osoba ovisna o alkoholu u pravilu ne vodi brigu o obitelji, ne pruža prikladan odgoj djeci te zapušta svoje obaveze. Često se posebna pažnja pridaje središnjoj ulozi alkohola u obitelji, različitim načinima kako ovisnik o alkoholu narušava obiteljski život i različitim prilagodbama ostalih članova obitelji s ciljem da stabiliziraju obiteljski proces. Manje se pozornosti...
Djeca vojnici
Djeca vojnici
Ana Vuković
Korištenje djece vojnika je značajan problem na koji ukazuju brojne međunarodne organizacije. Djeca vojnici uključuju djevojčice i dječake koji na razne načine sudjeluju u oružanim sukobima te uloge koje zauzimaju obuhvaćaju širok spektar od boraca, vratara, kuhara, glasnika te ih se koristi i u svrhe seksualnog iskorištavanja. Obzirom na navedeno i sam opseg posljedica je širok te može uključivati cijeli niz posljedica od fizičkih posljedica kao što je gubitak udova do...
Djeca čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora
Djeca čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora
Andreja Šprem
Milijuni djece u svijetu svakodnevno odrastaju bez jednog ili oba roditelja jer se oni nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Prema procjenama organizacije Children of prisoners Europe na području Europe svaki je dan od roditelja odvojeno 800 000 djece. Odlazak roditelja iz obitelji zbog izvršavanja kazne zatvora ostavlja brojne kratkoročne i dugoročne posljedice na život djeteta. Njihove potrebe i prava godinama su bili zanemareni i neprepoznati zbog čega ih se u literaturi naziva...
Dobne razlike u označavanju likova u dječjim pričama
Dobne razlike u označavanju likova u dječjim pričama
Lucija Mihanović
Pripovijedanje je složena jezična vještina koja zahtijeva usklađivanje više aspekata jezične proizvodnje. Kao takva pruža velik broj važnih informacija o jezičnim i pragmatičkim sposobnostima. Jedna od njih odnosi se na referiranje; označavanje različitih likova u pričama. Pri tome se razlikuju tri funkcije referiranja uvođenje, održavanje i ponovno uvođenje likova. Cilj ovog rada bio je utvrditi postoje li dobne razlike u uspješnosti prikladnog označavanja likova...

Paginacija